Vekaletname Çevirisi

Bir kişinin başka bir kişiye kendi adına hareket edebilmesi ve karar verebilmesi için yetkilendirmede bulunduğuna dair noter tarafından hazırlanan bir belgedir.

  • Araç alım-satım
  • Banka işlemleri
  • Gümrük işlemleri
  • gayrimenkul alım-satım ve kira işlemleri
  • Takas
  • İstimlak
  • miras işlemleri gibi bir çok alanda başka bir kişiyi vekil tayin edebilirsiniz.

Vekaletname Çevirisi

Türk vatandaşı olmayan kişiler bahse konu işlemleri yürütebilmek için vergi numarası, noter onaylı pasaport çevirileri, vesikalık fotoğraf ve vekil olarak tayin edilecek kişinin kimlik bilgileri ile birlikte noterde vekaletnameyi çıkartabilirler.

Noterde belgeler Türkçe hazırlandığından dolayı, Türkçe bilmeyen kişiler yeminli tercüman ile birlikte Noterde vekaletnameyi hazırlatmak zorunludur. Türkçe olarak düzenlenen vekaletname ilgili dile çevrilmelidir. Vekaletname çevirisi yeminli tercüman tarafından yapılıp, Noter onayından geçmelidir.

Türkiye’de düzenlenen bir cezaevi avukat vekaletnamesinin yurtdışında da geçerli olabilmesi içinse Cezaevi Avukat Vekaleti Tercümesi yapılması gerekiyor.
Cezaevi Avukat Vekaleti, yeminli bir çevirmen tarafından vekaletin kullanılacağı ülkenin ana diline tercümesi yapılır ve Türk noterliğince tercümenin onaylanması gerekir. Noterlik tarafından onaylanan Cezaevi avukat vekaleti tercümesinin sonrasında yetkili Türk makamlarınca apostil tasdik yapılarak, vekaletin kullanılacağı ülke konsolosluğundan apostil tasdik onayı alınır.

Yetkili Türk makamları da İdari Belgeler için genellikle illerde; Vali- Vali Yardımcısı, ilçelerde; Kaymakam olurken, Adli Belgeler için de Adli Kurul Başkanlıkları olur. Tüm bu işlemler yapılırken cezaevinde düzenlenen vekaletnamenin aslının kullanılması gerekiyor.

Avukat vekaleti alınan bir hükümlünün yurtdışındaki hukuki işlemlerinin sorunsuz yürüyebilmesi için hukuki kurallara uygun, doğru bir tercüme yapılması çok önemlidir.

Vekaletnamenizin noter onaylı çevirisine ihtiyaç duyduğunuz takdirde veya noterde sözlü çeviriye ihtiyaç duyduğunuz takdirde bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir