Ulusal Güvenlik

Ulusal Güvenlik, bir ülkenin ekonomik güç, diplomasi, güç intikal ettirme (askeri güç), ve siyasi güç aracılığıyla bekasını devam ettirmesi için bir gerekliliktir. Ulusal güvenlik, çıkarlara ve algılanan tehditlere göre değişen dinamik politikalardır. Tarihsel süreç içinde ontolojik, sosyopolitik ve jeopolitik koşullara göre yeniden belirlenen bu politikalar 1990’lardan sonra küreselleşme ve neoliberalizmin etkisiyle jeoekonomik içerikler taşımaya başlamış ve bu değişimden ülkeler gelişmişlik düzeylerine göre farklı düzeyde etkilenerek politikalarına yansıtmışlardır.

Ulusal Güvenlik kavramı özellikle 2. Dünya Savaşının ardından Amerika’da ortaya çıkmıştır.

Bu kavram başlangıçta askeri kuvvete odaklanmak olarak düşünülse de şimdi ulusun askeri olmayan unsurlarını ve ekonomik güvenliğini ve toplum tarafından desteklenen değerleri etkileyen bir dizi unsurdan oluştuğu öngörülmektedir.

Yukarda bahsedilen kavrama göre, ulusal güvenliğe sahip olmak için, bir ulusun ekonomik güvenliğe, enerji güvenliğine, çevre güvenliğine vb. sahip olması gerekmektedir.

Ulusal güvenliğe yönelik tehditler ise her zaman göreceli ve oldukça muğlâk bir anlayışla ele alınmış, gerçekte neyin ya da nelerin tehdit olarak algılanacağı korunmak istenen değerlerin merkezinde yer alan özneye göre değişmiştir. Örneğin devlet merkezli yaklaşımlarda (state centric) devletin kurumsal yapısını ve rutin işleyişini bozmaya yönelik her türlü girişim bir tehdit olarak algılanırken demokratik ve bireysel özgürlükler pahasına önlemler almaktan çekinilmemiştir. Yalnızca klasik olarak akla gelen düşman ülkeler değil aynı zamanda şiddet, uyuşturucu kartelleri, çok uluslu şirketler, sivil toplum kuruluşları gibi devlet dışı aktörler de ulusal güvenliğe zarar verici öğelerden sayılabilir. Bazı yetkililer ise yıkıcı çevre hasarına neden olan doğal afet ve olayları da bu kategoriye yerleştirmektedir.

Ulusal güvenliği sağlamak için aşağıda belirtilen güvenlik önlemleri alınmaktadır:

• Müttefiklerin bir araya gelerek ulusal güvenliği desteklemesi için diplomasiyi kullanmak

•Ekonomik güçleri sıralayan tehlikelerden uzak durmak

• Silahlı kuvvetlerin etkin olmasını sağlayan işbirliğini teşvik etmek

•Sivil Savunma ve Acil durum hazırlık tedbirlerini almak (terörle mücadele mevzuatı dahil),

•Tehditleri ve casuslukları tespit etmek, yenmek veya kaçınmak amacıyla istihbarat servislerini kullanmak,

•Ve ülkenin iç tehditlere karşı korunmasını sağlamak amacıyla gizli polisi kullanarak gizli bilgileri korumak

Ankara Yeminli Tercüme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir