Ülkemizde yabancı uyruklu kişilerin evlenmesi için gerekli işlemler ve noter onaylı olarak istenen belgeler şu şekildedir;

  • Yabancı uyruklu kişinin kendi ülkesindeki yetkili makamlardan “Bekarlık Belgesi (evlenme ehliyet belgesi)” alması gerekmektedir. Söz konusu belgede anne-baba adı, doğum yeri ve tarihinden herhangi biri bulunmuyorsa bu belgenin yanı sıra “Doğum Belgesi” talep edilir. Bahse konu belgeler ilgili ülkenin Türkiye Konsolosluğu”ndan alınırsa Kaymakamlık veya Valilik tarafından, Ankara’daki Büyük Elçiliklerinden alınırsa T.C Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanması gerekmektedir. Kendi ülkelerinden getirilen belge, sertifika vb. evraklar verilen kurum tarafından beraberinde belgenin apostil şerhi ile verilmişse belgenin noter onaylı çevirisini yaptırmak yeterli olmaktadır. Bu tarz yurtdışından Ülkemize getirilen evraklara iliştirilmiş apostil şerhi veya konsolosluk mührü bulunması zorunludur.
Türkiye’de evlilik
  • Yabancı uyruklu kişi /kişilerin pasaportunun veya kimliğinin noter onayı çevirisinin yapılması gerekmektedir. Pasaportun veya vize süresi en az nikah tarihine kadar geçerli olmak zorundadır.
  • Evlenecek kişilerin de aile hekimlerinden veya sağlık merkezlerinden “Evlilik için sağlık raporu” alması gerekmektedir.
  • Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf getirilmesi gereklidir.

Söz konusu evraklar ile birlikte Evlendirme Dairesi’ne başvurulduğunda, evlendirme işlemi yetkili kişi/kişiler tarafından gerçekleştirilecektir. Yukarıda belirtilenlere ek  olarak, şu maddelere de dikkat ediniz.

  1. Tercümesi yapılan belgelerde bulunan ad-soyad, doğum tarihi, anne- baba adı gibi bilgilerin bütün belgelerde tamamen aynı olması gerekmektedir. Özellikle alfabesi farklı olan dillerden yapılan çevirilerde kişilere ait pasaport veya kimliklerden mutlaka kontrol edilmelidir.
  2. Noter onaylı çevirisi istenen belgelerin ibrazı belgelerin aslı ile birlikte yapılır.
  3. Yabancı uyruklu kişi/kişiler Türkçe bilmiyorsa, Evlendirme Memuru tarafından hazırlanacak Evlendirme Beyannamesinin noter onaylı tercümesi yapılmalıdır.
  4. Kişi/kişilerin Türkçe bilmiyorsa, nikah esnasında ilgili dilde noter ve/veya adli yeminli sözlü tercüman bulunması zorunludur.

 İhtiyaç halinde 0312 479 42 86 numaralı telefon veya info@bsitercume.com / bsitercume@gmail.com adreslerinden birine evraklarınızın taranmış halini postalamanız yeterli. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir