İhale şartnameleri, uluslararası ticaretle ilgili bilgi, belge, kanun ve yönetmelikler, yazışmalar, ithalat – ihracat yazışmaları, İş mektupları, şirket sunumları, Muhasebe, Ticaret alanında uzman kadromuz ile profesyonel ticari çeviri hizmeti sağlamaktadır.