Terminoloji

Çevirinin Dilini Konuşuyor Musunuz?

Çevrilmiş materyallere sahip bir müşteri olarak, bir Dil Hizmet Sağlayıcısı ile çalışırken oldukça sık duyacağınız belirli endüstri terimleri vardır. Çeviri terminolojisine aşina olmak, proje ihtiyaçlarınızı daha iyi anlamanıza ve iletmenize yardımcı olacaktır.

NEDEN ÇEVİRİ TERMİNOLOJİSİNE AŞİNA OLMALISINIZ?

Herhangi bir endüstri gibi, çeviri alanında çalışanlar da, çevirmenlerin günlük olarak yaptıkları görevleri açıklamak için evrimleşen bir dizi terim ve kavramlara sahiptir. Tercüme terminolojisi oldukça geniştir ve tüm terimler profesyonel çeviri hizmetleri alanı dışındaki bireylerle ilgili olmasa da, bazıları sizin için önemli olan kavramlarla ilişkilidir. Buna, fiyatlandırma, kalite kontrol ve projeniz için ihtiyaç duyduğunuz gerçek hizmetler ile ilgili terimler dahildir. Tercüme terminolojisini bilmek, en iyi çeviri stratejisine karar vermenize yardımcı olabilir ve ayrıca çeviri ile ilgili bilgiler hakkında proje yönetim ekibinizle daha kolay iletişim kurmanıza yardımcı olabilir.Peki, herhangi bir müşteri için çeviri şartlarını bilmesi gerekenler nelerdir? Aşağıda faydalı olduğunu düşündüğümüz 24 maddeyi listeledik.

YAYGIN OLARAK KARIŞIK TERCÜME TERİMLERİ

Şartlara derinlemesine bakmadan önce, dil hizmetleri alanında yaygın olarak karıştırılan çeviri terminolojisine bir göz atalım.

ÇEVİRİYE KARŞI SÖZLÜ ÇEVİRİ

Çeviri , yazılı metni bir dilden başka bir dile dönüştürme sürecidir. Sözlü çeviri ise bir dili bir başka dile tercüme eder. 

YERELLEŞMEYE KARŞI ÇEVİRİ

Tek bir pakette sıklıkla talep edilmesine rağmen, çeviri ve yerelleştirme, farklı uygulamalardır. Daha önce de belirtildiği gibi, çeviri, yazılı metni bir dilde başka bir dile çevirme işlemidir.

Yerelleştirme, metninizi hedef kitlenizin kültürel ve dilsel normlarına daha iyi uyacak şekilde uyarlama sürecidir – çeviri, yerelleştirme sürecine dahil edilir.

ÇEVRİYAZIYA KARŞI ÇEVİRİ

Tercüme, yazılı metni diller arasında dönüştürme süreci iken, çevriyazı konuşulan veya hareket ettirilen dili yazılı forma dönüştürme sürecidir. 

YERELLEŞMEYE KARŞI ULUSLARARASILAŞMA

Bu iki süreç arasındaki ilişkiyi anlamak için, her birinin ne olduğuna daha derin bakalım.

Yerelleştirme – metin, malzeme, İnternet sitelerinin uyarlanması – yabancı bir alanın toplumsal, kültürel ve dilsel normlarına uyacak şekilde adlandırırsınız. Bu kelimeler ve sayılar, para, ifadeler, davranış kuralları, klavyeler, renkler, yasal gereksinimler vb. her şey olabilir. Bu, küresel pazarlara genişleyen işletmeler, uluslararası müşterilere hizmet etmek isteyen hukuk firmaları, farklı ülkelerde araştırma yapmak isteyen tıbbi şirketler ve uluslararası alanda gerçekleştirilen hemen hemen her görev için son derece önemlidir.

Uluslararasılaşma – bu kelimenin çeşitli kullanımları vardır, bazıları küreselleşmeyle örtüşür, ancak genellikle, kolay yerelleştirmeye izin veren bir ürünün, yazılımın veya içeriğin özel tasarımını ve geliştirilmesini ifade eder. Başka bir deyişle, uluslararasılaşma bir yerelleştirme sürecinden önce gerçekleşir ve yerelleştirme sürecinin daha kolay ve potansiyel olarak daha uygun maliyetli olmasını sağlar.

 20 ÇEVİRİ TERİMLERİ BİLMEK GEREKİR

Şimdi bir çeviri projesi için talep edilen daha yaygın hizmetlerden bazıları için ana ayrımlar yapıldığı için, proje yönetim ekibinizle konuşurken ortaya çıkabilecek bazı çeviri terminolojilerine bakalım. 

PROJE YÖNETİCİLERİ İLE KONUŞMAK İÇİN ÇEVİRİ TERMİNOLOJİSİ

 1. Adaptasyon – yerelleştirme süreci ile karıştırılmamalıdır, adaptasyon daha “özgür çeviri” olarak kabul edilebilir. Eğer yapacaksanız – hedef kültürün bir eşdeğeri olmadığı gerçeğinden dolayı, bir kültürden gelen bir düşünce / cümle, çeviri sırasında farklı bir şekilde değiştirilmeli veya açıklanmalıdır.
 2. Ses Dublaj –orijinal ses üzerinden hedef dilde sesleri kaydederek ses çeviri yöntemidir. .
 3. Geri Tercüme (Tekrar orijinal dile tercüme etme)-bir belge çoktan hedef dile çevrildikten sonra kalite kontrol / inceleme yöntemi, geri çeviriler olarak ortaya çıkar. Metin daha sonra çeviri sırasında bilgilerin doğru bir şekilde iletildiğinden emin olmak için üçüncü bir tarafça kaynak dile çevrilecektir. 
 4. İki yönlü –yazılı metnin sağdan sola doğru okunduğu, ancak sayıların soldan sağa okunduğu dillerdir. Bu dillerin bazı örnekleri arasında Arapça, İbranice, Urduca, Pencap ve Yidiş vardır. 
 5. Tutarlılık –tutarlılık, belirli bir terimin / ifadenin, çevrilmiş bir belgede tam olarak aynı şekilde kullanıldığı miktarını ifade eder. Birçok kelime birden fazla yoldan tercüme edilebilir, ancak yüksek düzeyde tutarlılığa sahip bir belge, belirli bir terimin / ifadenin her bir örneğinde aynı çevrilmiş terimi kullanacaktır.
 6. Masaüstü Yayıncılık (DTP) –malzemeleri hedef pazarda yayın için düzen açısından hazırlamaya yardımcı olan programlar ve uygulamalar – pdf veya e-postalar dahil olmak üzere yazdırma veya elektronik amaçlar için kullanılabilir. 
 7. DNT –“Çevirme” anlamına gelir, belirli bir kelimenin veya ifadenin hedef dile çevrilmemesi gerektiğini belirtmek için kullanılan bir kısaltmadır. 
 8. Çift Bayt Dili –çift ​​bayt, bir dilde bir karakterin bilgisayar belleğinde alması gereken bayt miktarını ifade eder. İngilizce gibi tek baytlık dillerdeki harfler bir bayt alırken, Korece ve Çince gibi diller iki baytlık karakterlere sahiptir. Karakterin kesin bir temsili için her iki bayt gereklidir. 
 9. Yanlıs Arkadaşlar – yazım ve telaffuz açısından benzer görünebilir, ancak aslında iki farklı şey anlamına gelen birden çok dilde kelimelerdir. Örneğin, İngilizce’de “Pretend” e benzer, İtalyan fiili olan ‘’Pretender’’ dir,  fakat “Beklemek” anlamına gelir. Sahte arkadaşların yanlış kökteşten anlam olarak biraz farklı olabileceğine dikkat etmek iyi bir şeydir, çünkü yanlış kökteş bazen benzer olan fakat farklı türemelere sahip olan kelimelere gönderme yapmak için kullanılan bir etikettir. (oysa türemeler yanlış arkadaşlar için önemli değildir). 
 10. İşlevsel Test –yazılım yerelleştirildikten sonra işlevsel test yapılır – bu, yerelleştirmenin yazılım işlevlerini hiçbir şekilde değiştirmediğinden veya engellemediğinden emin olmak için bir inceleme sürecidir. 
 11. Küreselleşme –küresel pazarların ve toplumun artan birbirine bağlılığını ifade eden geniş bir terimdir. Son zamanlarda daha açık ticaret politikaları ve teknolojideki gelişmeler ile ilerlemiştir. İş açısından bakıldığında, bir şirketin uluslararası olarak büyüdükçe deneyimlediği, hem lojistik hem de organizasyonel zorlukları kapsayacak şekilde kullanılabilir. Yeni pazarlara ve müşterilere erişmek için dil ve kültürler arasında destekleyici içerik, kaynak ve iletişim ile ilgilenir. 
 12. Kaynak Dil –Orijinal materyallerin dili veya çevirdiğiniz dildir. 
 13. Alt yazılar –Film veya TV şovunda diyaloğun çevirisini veya çeviri yazılarını gösteren bir ekranın altındaki kelimelerdir. 
 14. Hedef Dil / Hedef Kültür– Hedef dil, materyallerinizi çevirdiğiniz dildir. Hedef kültür, benzer şekilde, genellikle ulaşmak istediğiniz piyasa tarafından tutulan ortak bir şekilde paylaşılan benzerlikler bütünüdür.

Devam edelim, biraz teknik bilgiye sahip olalım ve çevirmenlerin kaliteyi iyileştirmek ve paradan tasarruf etmek için kullandıkları bilgisayar çevirileri ve çeviri araçlarının bazılarına bakalım!

TEKNİK TERCÜME TERMİNOLOJİSİ
 1. Otomatik (veya Makine) Çeviri –yazılım programlarını kullanarak materyalleri dönüştürme süreci – ücretsiz örnekler olarak Google Translate ve Bing Translate gibi programları içerir; Ancak, Dil hizmeti sağlayıcıları ayrıca gerekli çeviri kalitesine bağlı olarak kullanılabilen gelişmiş Makine Çevirisi yazılımına sahiptir. 
 2. Bilgisayar Destekli Çeviri Araçları –CAT araçları olarak da bilinen bu çevirmenler, çevirmenlerin çeviriler boyunca verimliliği artırmasına yardımcı olan yazılım programlarıdır. Bunlar arasında çeviri belleği (TM), bir belgede kopya metinlerin / kelimelerin çoğaltılması, standart sözlükler ve çok daha fazlası bulunur. 
 3. Çeviri Belleği (TM) –ileride kullanmak üzere sürekli olarak kaydedilen metin bölümlerinin bir veritabanıdır. Çeviri belleği, aynı kelimelerin / cümlelerin iki kez çevrilmesini önleyerek çevirmenlerin verimliliğini ve hızını artırır – daha sonra bir metnin  özdeş verilerle eşleştirilebilen depolanmış veriye karşı metin dizgileri  ile eşleşir. 
 4. Uygunluk –Çeviri Belleğiyle kullanılan ve arama yapanların , geçmişte nasıl çevrildiğini görmek için kaynak malzemeden belirli bir terimi veya ifadeyi aramasına izin veren bir arama özelliğidir. 
 5. Bulanık Eşleşme –Metin, Çeviri Belleği kullanılarak doğrudan eşleştirilemediğinde, “bulanık eşleşme” yapılır; bu, TM veritabanında kaydedilen çevirilere çok yakın veya kısmi bir eşleşme anlamına gelir. Bulanık eşleşmenin yüzde değeri (veya eşiği), daha sonra aramada çevirmenlere yardımcı olacak şekilde ayarlanabilir. 
 6. Bulanık Mantık –Tam bir eşleşme Çeviri Belleğinde bulunamadığında, yakın metinleri üreten CAT araçları tarafından kullanılan bir yöntemdir. Eşleşmenin bir eşiği ayarlanır ve veritabanı bu eşiğe düşen eşleşmeleri gösterecektir.

ÇEVİRİ İÇİN AÇIK BİR PLANIN GELİŞTİRİLMESİ

Profesyonel çevirmenler ve ajanslar tarafından kullanılan çevirinin terminolojisini anlamak, iş akışınıza dil hizmetlerini dahil etmek için bir strateji oluştururken size yardımcı olacaktır.Farklı servisler, kavramlar ve teknik seçeneklerle aşinalık, bir çevirmen veya çeviri ajansından tam olarak neye ihtiyacınız olduğunu heceleyebilmenizi sağlar.

Bu, çeviri ihtiyaçlarınız için net bir plan geliştirilmesine izin vermekle kalmaz, aynı zamanda çeviri profesyonelleriyle daha net ve etkili iletişim kurmayı sağlar.

Çeviri hizmetlerini sözleşme imzalamadan önce ilk olarak bilinmesi gereken bazı önemli noktalar nelerdir?

Tercüme ettiğiniz kitlenin dilleri,

Çevrilen metnin son hedefi nedir ve kullanıcıların kim olduğu hakkında net bir resim,

Kusursuz bir çeviri veya sadece “ana fikre” ihtiyacınız olsun ya da olmasın,

Birlikte çalıştığınız bütçe,

Çevirinize uygulanabilecek tüm yasal düzenlemeler

Yukarıdaki noktalara verilen cevapların ana hatlarını vermeniz size iyi bir başlangıç noktası verecektir – oradan ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek için yukarıdaki çeviri terminolojisini tarayabilir veya bir çeviri ajansıyla konuşmaya başlayabilirsiniz!

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir