Tercüme Hataları

Çeviride 6 Sorun

Çevirmenler teknik belgeleri veya yeminli bir ifadeyi tercüme ederken genellikle çalışmalarında altı farklı sorunla uğraşmak zorunda kalmaktadır. Bunlar; sözcük-anlam sorunları, dil bilgisi, söz dizimi, söylemler, pragmatik (faydacı, eğitici) ve kültürel sorunlardır. İdari konular, bilgisayarla ilgili sorunlar ve stresten bahsetmiyorum bile

Sözcük – Anlam Sorunları

Sözcük anlam sorunları sözlüklere, terimler sözlüklerine, terminoloji bankaları ve uzmanlara danışarak çözülebilir. Bu sorunlar arasında terminoloji alternatifleri, yeni sözcükler kullanma, anlamsal boşluklar, bağlamsal eş anlamlılar ve zıt anlamlılar (bunlar çok anlamlı birimleri etkilemektedir: eş anlamlılar ve zıt anlamlılar hangi anlamın doğru olduğunu belirlemek için içeriğe bağlı kalmayı amaçlamaktadır), anlamsal karşıtlık (iki veya daha fazla terimler için ortak anlamsal özellikleri belirleyerek yapılan tutarlılık kuralıdır), ve sözcüksel alanlardır.

Dil bilgisi Sorunları

Dil bilgisi sorunları arasında zaman sorunlar, bakış (görünüş), zamirler ve özne zamirlerinin belirgin olup olmaması gibi sorunları içermektedir.

Söz Dizimi Sorunları

Söz dizimi sorunları söz dizimi benzerliğinden, edilgen yapı kullanımından, odak (bir konunun düzenlendiği bakış açısından) veya abartılı anlatım veya art gönderim (yineleme) gibi konuşmanın söylem şekillerinden kaynaklanmaktadır.

Söylem Sorunları

Söylem sorunları düşünse şekillerinin tanımlanması (karşılaştırma, mecaz, mecaz-ı mürsel, dar anlamlı bir sözcüğün geniş anlamda kullanılması, tezat vb.) ve diksiyon ile ilgilidir.

Pragmatik Sorunlar: Pazarlama Çevirisi Örneği

Pragmatik sorunlar “siz” kelimesinin yan ısıra, deyim, özdeyiş, ironi, mizah, ve iğneleme kullanarak resmi ve konuşma dilinde hitap etme biçimlerinin farklılıklarından kaynaklanır. Bu farklılıklar diğer zorlukları da içerir. Örneğin; İngilizceden Fransızcaya bir pazarlama metni çevirisinde, özellikle “siz” kişi zamirlerinin tercümesinin çevirisi. Çevirmenin resmi veya konuşma dilindeki “siz”, “sen” kelimesini kullanıp kullanmayacağına karar vermesi burada çok önemlidir.

Kültürel Sorunlar: Ekonomi Metni Çevirisi Örneği

Kültürel sorunlar genellikle yemek isimleri, festivaller, ve kültürel çağrışımlar gibi kültürel referanslar arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Çevirmen, çeviriyi hedeflenen kültüre doğru şekilde uyarlamak için yerel dil kullanacaktır. Örneğin; tarihleri içeren bir ekonomi metni. Metin İngilizce dilinde yazılmışsa, 05.06.2015 tarihi 5 Haziran anlamına gelmektedir. Ancak, herkesin bildiği üzere, aynı tarih başka bir dilde 6 Mayıs anlamına gelir. Bu durum her zaman kesin değildir ancak büyük olasılıkla bu şekilde kullanılır.

 

Çeviri ihtiyaçlarınız için bizimle iletişme geçebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir