Vekaletname Çevirisi

Vekaletname Çevirisi Bir kişinin başka bir kişiye kendi adına hareket edebilmesi ve karar verebilmesi için yetkilendirmede bulunduğuna dair noter tarafından hazırlanan bir belgedir. Araç alım-satımBanka işlemleriGümrük işlemleri gayrimenkul alım-satım ve kira işlemleriTakasİstimlakmiras işlemleri gibi bir çok alanda başka bir kişiyi vekil tayin edebilirsiniz. Vekaletname Çevirisi Türk vatandaşı olmayan kişiler bahse konu işlemleri yürütebilmek için vergi numarası, noter onaylı pasaport çevirileri, vesikalık fotoğraf ve vekil olarak tayin edilecek kişinin kimlik bilgileri ile birlikte noterde vekaletnameyi çıkartabilirler. Noterde belgeler Türkçe hazırlandığından dolayı, Türkçe bilmeyen kişiler yeminli tercüman ile birlikte Noterde vekaletnameyi hazırlatmak zorunludur. Türkçe olarak düzenlenen…continue reading →