Ulusal Güvenlik Nedir?

Ulusal Güvenlik Ulusal Güvenlik, bir ülkenin ekonomik güç, diplomasi, güç intikal ettirme (askeri güç), ve siyasi güç aracılığıyla bekasını devam ettirmesi için bir gerekliliktir. Ulusal güvenlik, çıkarlara ve algılanan tehditlere göre değişen dinamik politikalardır. Tarihsel süreç içinde ontolojik, sosyopolitik ve jeopolitik koşullara göre yeniden belirlenen bu politikalar 1990’lardan sonra küreselleşme ve neoliberalizmin etkisiyle jeoekonomik içerikler taşımaya başlamış ve bu değişimden ülkeler gelişmişlik düzeylerine göre farklı düzeyde etkilenerek politikalarına yansıtmışlardır. Ulusal Güvenlik kavramı özellikle 2. Dünya Savaşının ardından Amerika’da ortaya çıkmıştır. Bu kavram başlangıçta askeri kuvvete odaklanmak olarak düşünülse de şimdi ulusun askeri olmayan…continue reading →