Ukraynaca

Ukrayna dili: kökeni, geçmişi, lehçeleri Ukraynaca, Ukrayna'da resmi dil olarak kabul edilmiştir, çünkü 1991'de bağımsız olarak ilan edilmiştir. Ukraynaca, Belarus ve Rusça ile birlikte Doğu Slav dil grubuna aittir. Ukrayna'da, ayrıca Belarus, Rusya, Polonya, Romanya ve Slovakya'da da yaygındır. Orta ve Doğu Avrupa'nın bazı bölgelerinde Ukrayna ulusal azınlıkların diline veya bölgesel diline sahiptir. Ukrayna dilinin tarihi Ukrayna dili kökeni için birçok teoriler vardır. Mikhail Lomonosov teorisine göre, Doğu Slav halkının Eski Rus döneminde (9-12. Yüzyıl) kullandığı ortak bir dil vardı. 13.-17. Yüzyıllarda Polonya ve Türk dilleri, Büyük Rus ve Küçük Rus (Ukrayna) arasında…continue reading →