İkamet İzni

İkamet İzni KISA DÖNEM İKAMET İZNİ ORTAK BELGELER İkamet İzni Başvuru Formu (yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır) Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar) Dört (4) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır. Aile fotoğrafı, özçekim, tanınmanızı zorlaştıran, güncel olmayan veya siyah-beyaz fotoğrafları sisteme yüklemeyiniz, aksi takdirde ikamet izni belgesi düzenlenmeyecektir!) Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.) Geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen…continue reading →

Özel Sağlık Sigortası

SAĞLIK SİGORTASI NEDEN GEREKLİDİR? İnsanlar hayatlarının her evresinde maalesef ki pek çok hastalıkla mücadele etmekte ve devamlı olarak hastaneye, sağlık ocaklarına kısacası şifa bulabileceği her yere gitmektedir. Bazı hastalıklar kolayca tedavi edilebilirken bazıları bizlere epey külfetli olmakta ve zor tedavi edilmektedir. Peki, insan yarın ne olacağını bilemezken kendini güvence altına alması gerekmez mi? Çoğumuzun ihmal ettiği ve dikkat etmediği bir husus da sağlık sigortalarıdır. Sağlığımız bizim en kıymetli hazinemizdir. Bu nedenle en kıymetli varlığımızı güvence altına almak, bizlere bir teminat sağlamaktadır. ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI NE DEMEKTİR? Özel sağlık sigortası; kaza veya hastalık nedeniyle…continue reading →

Ulusal Güvenlik Nedir?

Ulusal Güvenlik Ulusal Güvenlik, bir ülkenin ekonomik güç, diplomasi, güç intikal ettirme (askeri güç), ve siyasi güç aracılığıyla bekasını devam ettirmesi için bir gerekliliktir. Ulusal güvenlik, çıkarlara ve algılanan tehditlere göre değişen dinamik politikalardır. Tarihsel süreç içinde ontolojik, sosyopolitik ve jeopolitik koşullara göre yeniden belirlenen bu politikalar 1990’lardan sonra küreselleşme ve neoliberalizmin etkisiyle jeoekonomik içerikler taşımaya başlamış ve bu değişimden ülkeler gelişmişlik düzeylerine göre farklı düzeyde etkilenerek politikalarına yansıtmışlardır. Ulusal Güvenlik kavramı özellikle 2. Dünya Savaşının ardından Amerika’da ortaya çıkmıştır. Bu kavram başlangıçta askeri kuvvete odaklanmak olarak düşünülse de şimdi ulusun askeri olmayan…continue reading →

Türk Kültürü

TÜRK KÜLTÜRÜ İZLERİ Türk kültürünü yalnızca bir makalede özetlemek imkansızdır çünkü ülkede kültür çeşitliliği bulunmaktadır ve Yunan, Arap, Gürcü, Ermeni kültürlerinin de etkileri görülebilmektedir. Kuzeyinde Gürcü ve Laz kültürü, güneyinde Kürt ve Arap kültürü etkisini gösterirken, batıda Avrupa kültürünün yansımalarını görmek de mümkündür. Tüm bunlara rağmen, Türkiye’de bazı inanışlar yaygın olarak gözlemlenmektedir. GÜNLÜK SELAMLAŞMA VE ORTAK DEYİMLER Türk toplumu, pek çok durum veya özel günlerde selamlaşmayı ve sevinçlerini paylaşmayı seven bir toplumdur. Bir Türk vatandaşının arkadaşı hastalandığında, bir an önce iyileşmesi için “Geçmiş olsun” diyerek iyi dileklerde bulunur.  Veya bir mağazaya girdiğinizde “Hoş…continue reading →