Dil Nedir?

Dil Nedir? Dil, çoğunlukla iletişim için kullanılan bir semboller grubudur. Bu semboller konuşulabilir veya yazılabilir. Dil, insan davranışının bir başka yönüdür. Yazılı biçimde, bir nesilden diğerine uzun süreli bir bilgili birikimi ve aktarımı, sözlü biçimde ise bir iletişim aracıdır. Dil, insan zekasının kilit noktasıdır. Doğal Dil Doğal dil, insanlar arasında normal iletişim aracı olarak gelişen gündelik dildir. Örneğin; İngilizce, Fransızca, Japonca, Tamil dili, Arapça ve İbranice Kısıtlı Dil Kısıtlı diller, sınırlı iletişim türleri için tasarlanmış özel veya sınırlı bir kelime hazinesine sahip olan dillerdir. Örneğin; C, C++ ve Java gibi programlama dilleri ve…continue reading →

Rusça Hakkında

Rus Dili Rus Dili ve ya Rusça Avrasya bölgesinde coğrafi olarak en çok yayılım gösteren, Slav dilleri arasında en çok konuşulanı ve Avrupa sınırlarında en çok konuşulan ana dildir. Rusça, Hint-Avrupa dil ailesinden bir Slav dilidir. Konuşulan dil açısından en yakın diller Doğu Slav grubundan iki ulusal dil olan Ukraynaca ve Belarusçadır. Doğu Ukrayna ve Bela Rus’un birçok bölgesinde bu diller birbirlerinin yerine kullanılabilmekte ve belli bölgelerde dil karışımının sonucu olarak geleneksel iki dillilik ortaya çıkmıştır. Bu bölgelere örnek olarak doğu Ukrayna’dan Surzhyk ve Bela Rus’tan Trasianka verilebilir. Doğu Slav Eski Novgorod lehçesi…continue reading →