Yazılı Çeviri ve Sözlü Çeviri

YAZILI ÇEVİRİ NEDİR? Çeviri, anlamın bir dilden (kaynak) başka bir dile (hedef) iletilmesidir. Çeviri yazılı bilgiye, tercüme ise sözlü bilgilere atıfta bulunmaktadır. Çevirinin amacı, kaynak ve hedef diller arasındaki kültürel ve bölgesel farklılıkları dikkate alarak bir mesajın tarzını ve metnin vermek istediği mesajı iletmektir. Çeviri, edebiyatın ortaya çıkışından sonra insanlar tarafından yüzyıllarca kullanılmıştır. Günümüz çevirmenleri, çeviri yapabilmek amacıyla gelişmiş araç ve teknolojileri ve çevirilerini kolaylaştırmak ve çeviri kalitesini arttırmak amacıyla yoğun olarak yazılım uygulamalarını kullanmaktadırlar. Dünyanın dört bir yanındaki kuruluşlar, ürün etiketleri, teknik belgeler, kullanıcı incelemeleri, promosyon malzemeleri, yıllık raporlar ve daha pek…continue reading →

Çeviri Kuramları Nelerdir?

Çağdaş çeviri kuramında altı ana yaklaşım vardır: sosyo-dilbilimsel yaklaşım, iletişimsel yaklaşım, hermeneutik yaklaşım, dilsel yaklaşım, edebi yaklaşım ve göstergebilimsel yaklaşım. Hazır mısınız? Çeviri kuramları : işte başlıyoruz… Çeviri Kuramları 1. SOSYODİLBİLİMSEL YAKLAŞIM Çevirinin sosyo-dilbilimsel yaklaşımına göre, sosyal bağlam neyin çevrilebileceğini ve neyin çevrilemeyeceğini veya neyin kabul edilebilir, neyin kabul edilemez olduğunu seçim, filtreleme ve hatta sansür yoluyla tanımlamaktadır.  Bu bakış açısına göre, bir tercüman kaçınılmaz olarak toplumunun ürünüdür: kendi sosyo-kültürel geçmişimiz çevirdiğimiz her şeyde mevcuttur. Bu yaklaşım Tel Aviv Okulu’ndaki öğretilerle ilişkilidir ve bu alanda Annie Brisset, Even Zohar ve Guideon Toury gibi insanlar ön plana…continue reading →

Web Sitesi Çevirisi

Web Sitesi Çevirisi Neden Gereklidir? Web sitelerinin ülkemizde ve uluslararası alanda aktif olarak kullanılabiliyor olması, önemli bir husustur. Aynı zamanda sadece Türkçe dilinde hizmet vermek istemeyen ve geniş bir kitleye de hitap ederek farklı ülkeler ile ilişkiler içerisinde olmak isteyen sitelerin web sitesi çevirisi hizmetlerinden yararlanması önemlidir. Buradaki önemli husus, web sitesinin tüm içeriğine uygun olarak, istenilen dile çeviri hizmetinin verilmesidir. Avantajları Türkiye üzerinde belirli bir kullanıcı kitlesinin üzerine çıkmak ve var olan genel geri talebi en üst düzeye çıkarabilmek için dil uygunluğu önemlidir. Bugün dahi ülkemizde pek çok İngilizce dilinde olan ya da…continue reading →

Çeviri Çalışmaları

Mevcut tez büyük ölçüde çeviri alanındaki araştırmalara dayanmaktadır. Çeviri, toplumumuzun etkili ve geçerli bir özelliğidir ve dünyanın geleceğini belirlemede önemli sembollerden birini simgelemektedir. Çevirmenin görevleri oldukça karışıktır ve çeviri sürecinin her yönü ile başa çıkma kabiliyetlerine sahip olması beklenir. Çevirmenin gücü, nihai ürünle belli olmaktadır. Çeviri birçok şekilde tanımlanmaktadır ve bu nedenle insanlar tarafından farklı şekilde anlaşılabilir. Tercüman olmayan insanlar tarafından çeviri bir metin olarak görülürken tercümanlar tarafından bir "etkinlik" olarak görülmektedir. Çeviri, çeşitli iletişim araçlarından bir tanesi ve hatta en önemlisidir. Bunun temel nedeni, en az iki dil ile bu dillerin kültürleri arasında bir ilişki kurmasıdır. Çeviri…continue reading →

Adolesan Nedir?

Adolesan Adolesan, yaklaşık olarak buluğ çağından başlayıp 20 yaşına kadar uzanan dönemi anlatan yeni icat edilmiş bir terimdir. Çoğu endüstri öncesi toplumda gençler, bu iki çağ arasında  hiçbir aşama bulunmaksızın doğrudan çocukluk döneminden yetişkinliğe atlamaktadır. Çoğunlukla geçiş, erginlenme törenleri ile açıkça gösterilmektedir.Bir oğlan ya da kız değişimlere uğramakta ve daha sonra bir yetişkin olarak kabul edilmektedir. Buna ek olarak bu toplumlarda, fiziksel olarak olgunlaşır olgunlaşmaz genç insanlardan çalışmaları hatta büyük çoğunluğundan evlenmeleri beklenmektedir. Bu durum Amerika’da 20. Yüzyılın başlarında oldukça yaygındı.14, 15 ya da 16 yaşındaki çocuklar için  zorunlu ve tam gün okul…continue reading →

Çeviri Tarihi

Çeviri tarihi, uzun süredir bilim insanları ve tarihçiler tarafından tartışılan bir konudur, ancak çevirinin tarihinin İncil’den öncesine dayandığı kabul edilmektedir. Tercüme ihtiyacı, ister duygusal, ticari ya da isterse hayatta kalma amaçları için olsun, insan etkileşiminin en eski günlerinden bu yana oldukça göze çarpmaktadır. Çeviri hizmetlerine olan talep artmaya devam etmektedir ve şimdi her zamankinden daha önemli bir hale gelmiştir. Işletmeler ise, pazarlama malzemelerinin ve işletme belgelerinin çevirisi yapılmadan uluslararası genişlemenin veya dış pazarlara girmenin mümkün olmadığını kabul etmektedirler. Çevirinin Erken Tarihi  “Tercüme” kelimesi, “getirmek veya taşımak” anlamına gelen Latince bir terimden gelmektedir. İlgili…continue reading →

Simultane Çeviri

Simultane Çeviri Nedir ve Neden Önemlidir? Bazı çok uluslu toplantı ve konferans türleri çoğu zaman simultane çeviri gerektirir. Oldukça zor olmasına rağmen en yaygın sözlü çeviri çeşitlerinden biridir. Simultane çeviride tercüman, konuşmanın doğal akışını değiştirmeden konuşmacının söylediklerini, aralarda izin verildiği süre içinde çevirmek zorundadır. Simultane çeviride tercüman, konuşmacının söylediklerini, onunla eş zamanlı olarak çevirmek zorundadır. Çeviri ile söylenenlerin tercümana ulaşması arasında bekleme süresi olmamalıdır. Konuşmacının, sözcükleri işlemesi için kısa bir süre duraklamasına izin verilir. Simultane çeviri, Birleşmiş Milletlerde sıklıkla kullanılmaktadır. Başkanlık konuşmaları da simultane çeviriyi kullanmaktadır. II. Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan Nürnberg Mahkemeleri…continue reading →

Çeviri Stratejileri

Çeviri stratejileri ve prosedürleri Genel olarak kültüre özgü kavramları ve özellikle de kinayeleri çevirmek, bir çevirmen tarafından gerçekleştirilecek en zor görevlerden biri gibi görünmektedir, başka bir deyişle kinayelerin kaynak dilde (KD) ve yabancı kültürde (YK) yan anlamları ve imaları olup erek dilde (ED) ve ailesel kültürde zorunlu olmamasından dolayı çeviri sürecinin potansiyel sorunlarıdır. Sırasıyla kültüre özgü kavramlar ve kinayeler oluşturmak için bazı prosedürler ve stratejiler vardır. Bu makale, bu çeviri prosedürleri ve çeviri stratejileri arasında bir benzerlik noktası olup olmadığını incelemeyi ve bu prosedür ve stratejilerden hangisinin diğerlerinden daha etkili göründüğünü tespit etmeyi…continue reading →

SESLENDİRME SANATÇISI

Reklamlar İçin Seslendirme Sanatçısı Nasıl Olunur? Bazı radyo veya TV reklamları, reklamlarda kullanılan görsellerin yanı sıra reklamlarda kullanılan ses nedeniyle hemen dikkatinizi çeker; bu, dış sesin reklam kampanyasının önemli bir parçası olduğunun kanıtıdır. Hiçbir reklam kuşağı, reklamlarda yer alan kişilerin orijinal sesini kullanmaz. Bu kısım için çoğu zaman bir seslendirme sanatçısı rol alır. Reklamın anlatım kısmı için de seslendirme sanatçısı kullanılır. İyi bir seslendirme sanatçısı, reklam mesajı için doğru karakter ve ton sağlayarak hizmet veya ürüne dikkat çekmeye yardımcı olabileceğinden bu, stratejinin bir parçasıdır. Daha büyük şirketler için genellikle; ürünü sıradan bir raf…continue reading →

İşletme Tercümanlığı

İşletme Tercümanlığı: Uluslararası bir iş toplantısına ev sahipliği yapmak üzereyken, dikkat etmeniz gereken önemli konulardan biri de işletme tercümanlığı hizmetleridir. Bir iş toplantısı yönetmek kolay değildir ve eğer katılımcılar farklı dil konuşuyorlarsa zorluk seviyesi artar. Açık ve etkili iletişimi kolaylaştırmak ve katılımcıların derdini anlatmasına olanak sağlamak için, işletme tercümanlarının işi olan iletişimi kolaylaştıracak insanlara sahip olmak çok önemlidir. Özellikle, görüşmeleriniz kapalı anlaşmalar ve imzalı işletme sözleşmeleri içerdiğinde işletme tercümanlığı servislerinin değerini anlayacaksınız. İşletme tercümanlığında tecrübeli ve kanıtlanmış sonuçları olan bir çeviri şirketiyle çalışmak çok önemlidir. İş süreçleri açısından, hem mütercimin hem de tercümanın,…continue reading →