Diploma Çevirisi

Diploma Çevirisi Diploma Nedir? Diploma, eğitim kurumları tarafından düzenlenen eğitim programını başarıyla bitiren kişinin bitirdiği program/bölüm ile ilgili olan derece ve/veya unvanı kazanmaya hak kazandığını gösteren, ileride mesleği icra edeceğini gösteren resmi belgedir. Transkript Nedir? Transkript, kişinin eğitim süresi boyunca almış olduğu derslerin başarı durumunu, not ortalamasını, kredi sayısını, öğrenim dilini, not sistemini, başarı değerlendirme kriterlerini gösteren resmi belgedir. Noter Onaylı Çevirisi Neden Gereklidir? Yabancı üniversitelere başvuru yapabilmek için bahse konu belgelerin noter onaylı çevirisi ibraz edilmelidir. Aksi halde belgeler resmi belge statüsüne girmez. Bunun için söz konusu belgelerin çevirileriyle birlikte noter onayından…continue reading →