Doğum Belgesi Çevirisi

Doğum Belgesi Doğum Belgesi Nedir? Kişinin doğum yeri, doğum tarihi, anne- baba adı, medeni hal, cinsiyet gibi bilgilerin bulunduğu resmi bir evraktır. Doğum Belgesi için gerekenler Hastaneden alınan Çocuğun Doğum belgesinin tasdik yapılan asıl nüshası; Tasdik işlemleri: Doğum Belgesi - Hastanenin bulunduğu İl veya İlçe Valilik/Kaymakamlıkta tasdik yapılacak ve sonradan Ankara'da T.C.Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Şubesi tarafından onaylanması gerekmektedir,Eğer Türkiye dışındaysa, O ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğinde ve sonradan Ankara'da T.C.Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Şubesi tarafından Doğum Belgesi tasdik yaptırılmalıdır.   Doğum belgesi ne için gereklidir? Resmi makamlar tarafından vatandaşlık, ikamet izni, vize başvurusu, evlilik gibi…continue reading →