Türkiye’de Evlilik

Ülkemizde yabancı uyruklu kişilerin evlenmesi için gerekli işlemler ve noter onaylı olarak istenen belgeler şu şekildedir; Yabancı uyruklu kişinin kendi ülkesindeki yetkili makamlardan "Bekarlık Belgesi (evlenme ehliyet belgesi)" alması gerekmektedir. Söz konusu belgede anne-baba adı, doğum yeri ve tarihinden herhangi biri bulunmuyorsa bu belgenin yanı sıra "Doğum Belgesi" talep edilir. Bahse konu belgeler ilgili ülkenin Türkiye Konsolosluğu"ndan alınırsa Kaymakamlık veya Valilik tarafından, Ankara'daki Büyük Elçiliklerinden alınırsa T.C Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanması gerekmektedir. Kendi ülkelerinden getirilen belge, sertifika vb. evraklar verilen kurum tarafından beraberinde belgenin apostil şerhi ile verilmişse belgenin noter onaylı çevirisini yaptırmak…continue reading →