Kore Atasözleri ve Deyimleri-4

Kore Atasözleri ve Deyimleri-4 Kore Atasözleri ve Deyimleri serimize devam edelim Savaş yorgunu Kore'de bir çok atasözü bulunur. Birikmiş irfan, değer dizgesi ve hayat karşısındaki tutumlar bu atasözlerinin birer aynası olmuştur. Kore atasözleri hakkında çalışma yapan birisi Kore kültürü hakkında pek çok bilgi sahibi olabilir. Kore toplumu geçmişte Çin kültüründen oldukça etkilenmiştir. Bu etki Kore sözlerinde de görülebilir. Nesiller boyu süre gelen filolojik bilgi birikiminin antik külçeleri olarak görülebilir. Kore atasözleri genellikle yaşlılar tarafından sıklıkla kullanılır. Batı toplumlarının aksine Kore'de atasözleri günlük konuşmaların içine kolaylıkla serpiştirilebilir. Kore atasözleri Çin Kültürü etkisinin yanı sıra,…continue reading →

YABANCI DİL BİLME ORANI!

EN ÇOK YABANCI DİL BİLEN ÜLKE HANGİSİDİR? Yabancı Dil Oranı 25 İla 64 yaş arasındaki Avrupa vatandaşlarının %65'i yabancı dil konuştuğu Eurostat raporunda belirtilmektedir. Söz konusu Eurostat raporunda, İsveç (İsveç halkının %97’si en az bir dil bilmektedir), Letonya, Danimarka ve Litvanya (%96), Lüksemburg (%95), Finlandiya (%92) ve Estonya (%91)’dır. Birleşik Krallık vatandaşlarının %65.4’ü yabancı dil bilmemektedir. Vatandaşların %20’si bir dil bilmekte olup, %9.6’sı iki dilde uzmanlaşmış olup, %5’lik bir kısımda üç dil bilmektedir. Birleşik Krallığın hemen arkasında gelen Romanya’da halkın %64.2’si yabancı dil bilmemektedir. Bosna-Hersek’te halkın %61’i, Arnavutluk’ ta %59’u, Macaristan’da %57.6’sı yabancı…continue reading →

Korece Ardıl Tercüme Hizmeti

VSY Biotechnology firmasının ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı ve görüşmelerde Korece Ardıl Tercüme hizmetimiz tamamlanmış bulunmaktadır. Korece Tercüman Bayram Serdar İŞGÖR'e katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Korece Ardıl TercümeKorece Ardıl TercümeKorece Ardıl Tercümecontinue reading →

Terminoloji

Çevirinin Dilini Konuşuyor Musunuz? Çevrilmiş materyallere sahip bir müşteri olarak, bir Dil Hizmet Sağlayıcısı ile çalışırken oldukça sık duyacağınız belirli endüstri terimleri vardır. Çeviri terminolojisine aşina olmak, proje ihtiyaçlarınızı daha iyi anlamanıza ve iletmenize yardımcı olacaktır. NEDEN ÇEVİRİ TERMİNOLOJİSİNE AŞİNA OLMALISINIZ? Herhangi bir endüstri gibi, çeviri alanında çalışanlar da, çevirmenlerin günlük olarak yaptıkları görevleri açıklamak için evrimleşen bir dizi terim ve kavramlara sahiptir. Tercüme terminolojisi oldukça geniştir ve tüm terimler profesyonel çeviri hizmetleri alanı dışındaki bireylerle ilgili olmasa da, bazıları sizin için önemli olan kavramlarla ilişkilidir. Buna, fiyatlandırma, kalite kontrol ve projeniz için ihtiyaç duyduğunuz…continue reading →

Teknik Çeviri Terminolojisi

Teknik Çeviri Terminolojisi Uluslararası çapta faaliyet gösteren büyük şirketler, ana terminoloji yönetiminin gerekliliğine ihtiyaç duymuşlardır ve birkaç yıldır bu sistemleri kullanmaya başlamışlardır. Çalışanlar ana terminoloji veri tabanını kullandıkça, şirketin sinerjisi ve menfaatleri daha çok artmaktadır. Çeviride ve Kontrolde Terminoloji Çevirileri kontrol ederken, mühendislerimiz doğru terminolojiye büyük önem vermektedir. Bu durum bazı zamanlarda uzun süre araştırma gerektirir. Her müşteri için İnternet tabanlı bir terminoloji veri tabanı oluşturuyoruz ve bunu her siparişle genişletiyoruz. Müşteri olarak, sizler ve meslektaşlarınız bu veri tabanına çevrim içi olarak erişim ve veri yönetimine katılma olanağına sahipsiniz. Ana terminoloji veri tabanının…continue reading →

Lingua Franca

Lingua Franca (Ortak İletişim Dili) Ortak iletişim dili, karşılıklı anlaşılabilir olmayan yerel diller konuşan topluluklar arasında bir iletişim dili olarak kullanılmıştır. Bu terim ilk olarak Orta Çağ döneminde Doğu Akdeniz bölgesinde Haçlılar ve tüccarlar tarafından geliştirilen ve isimlerin, fiillerin ve sıfatların sabit/değişmeyen türleriyle oluşturulan Fransızca ve İtalyanca kökenli jargon ve karma dili tanımlamak için kullanılmıştır. Bu değişiklikler Latince kökenli dillerin sadeleştirilmesi olarak yorumlanmıştır. Çok çeşitli insan gruplarını bir araya getirdikleri için, birçok imparatorluklarının ve büyük ticaret merkezlerinin ortak iletişim dilleri bulunmaktadır. Aramice Güney Batı Asya’da MÖ.7.yy’dan yaklaşık MS 650’ye kadar bu rolü oynamıştır.…continue reading →

Bengalce

Bengalce Dili Bengalce dili , Bengalce Bangla , Hint-Avrupa dil ailesinin Hint-İran dalının Hint-Aryan grubunun üyesidir . Bangladeş'te 100 milyon konuşmacı ile 210 milyondan fazla insan tarafından birinci veya ikinci bir dil olarak konuşuluyor ; Hindistan'da , özellikle Batı Bengal , Assam ve Tripura eyaletlerinde yaklaşık 85 milyon ; ve Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Orta Doğu'daki büyük göçmen toplulukları konuşuyor. Bangladeş'in devlet dili ve Hindistan anayasasında resmen tanınan dillerden biridir. Tarihçesi Oriya , Assamese ve Bengali'nin uzak geçmişte Oriya'nın önce ve Assamese'yi daha sonra ayrıldığı tek bir dal oluşturduğu konusunda genel bir anlaşma vardır . Bu, Bengalce dili ve edebiyatının en eski örneklerinin, Charyapadas'ın ( Budist mistik şarkıları), Oriya ve Assamese'nin konuşmacıları tarafından da iddia edildiği bir nedendir . Bengalli dil bilimciler Suniti Kumar Chatterji ve Sukumar Sen Bengalce'nin Magahi Aprakram'dan (yazılı karşılığı) Magahi Prakrit'ten (konuşulan…continue reading →

Çeviri ve Önemi

Çeviri ve Önemi Günlük hayatımızdaki önemi çok boyutludur. Sadece küresel etkileşim için ön plana çıkmaz aynı zamanda teknoloji, politika gibi alanlarda gelişim göstermek için milletlerin etkileşim sürdürmelerini de sağlar. İnternet ve iletişim teknolojisinin gelişmesiyle, etkili çeviri sayesinde binlerce kilometre uzaklıkta olan kitlelere ulaşmak nispeten daha kolay olmuştur. Bu durum eğitim, kitle iletişimi, bilim ve teknoloji, edebiyat, turizm, din, ticaret ve iş gibi farklı alanlarda tercüme ihtiyacını doğurmuştur. Önemi Kaliteli dil çevirisi şirketlerin çok yönlü küresel kitleye ulaşmalarına yardımcı olarak müşterilerin anlayabileceği bir dilde yapılarak aradaki iletişim kopukluğunu gidermeyi amaçlamaktadır. Eski ve geleneksel ticaret…continue reading →

Tercümede not almak!

TERCÜMEDE NOT ALMAK! Ardıl veya simultane tercümede not almak neden önemlidir? Ardıl ve simultane tercümede sözlük kullanımı veya diğer kaynaklara başvuru olanağı yoktur. Ardıl çeviri yapan tercüman bir yandan konuşmacının söylediklerini aklında tutması gerekir ve diğer yandan da dinleyicileri aktarması gerekir. Bu sebepten ötürü tercüman sözlük kullanımı ve diğer kaynaklarda kelime araştırması zamansal olarak mümkün değildir.  Böylelikle tercüman için not alma ihtiyacı ortaya çıkar. Peki ardıl çeviri veya simultane tercüme yapan tercüman nasıl not almalıdır? İşte size çeviri işlemi esnasında not alma ilgili ipuçları ; Tercüme esnasında çeviri yapan tercümanın önünde not defteri…continue reading →