Gürcüce

Gürcüce Kafkas halklarından biri olan Gürcülerin konuştuğu dildir. Gürcistan'ın resmi ve eğitim- öğretim dilidir. Modern Gürcüce, Kartli diyalekti yani Doğu Gürcücesi temelinde gelişmiş ve 5. yüzyıldan Eski Gürcüce itibaren Gürcü edebiyatının tek dili olmuştur.Gürcistan’da yaşayan 3,9 milyon kişinin (nüfusun yüzde 83’ü) asli dilidir. Ayrıca yurt dışında, İran, Azerbaycan, ABD, Rusya, Avrupa ve Türkiye'de  yarım milyon kişi Gürcüce konuşur. Yazı Sistemi Tarihi boyunca, Gürcü alfabesi olarak bilinen değişik yazı sistemleriyle yazılmıştır. Bugünkü alfabe olan mhedruli ("askeri") asıl yazı sistemi olmuştur. Diğer yazı biçimleri daha çok eski tarihi belgelerde kalmıştır. Mhedruli, 33 harften oluşur. Bu alfabenin, Gürcü dilinin bütün seslerini karşıladığı söylenebilir. 11. yüzyıl…continue reading →