En Eski Diller

En eski diller Dünyanın En Eski Dilleri Nelerdir? Şu anda tüm dünyada yaklaşık 7.000 dil konuşuluyor. Farklı dil ailelerine aitler ve kökenleri binlerce yıl öncesine dayanıyor. Araştırmacılar hala hangi dilin en eski olduğunu belirlemekte zorlanıyor. Bununla birlikte, kayıtlara geçen en eski yazılı diller, Mezopotamya'da M.Ö. 8 bin yılına kadar bulunan çivi yazısıdır. MÖ 3. Milenyumda başlayan Sümer alfabesi mezar yazıtları için geliştirildi, çünkü Sümerler ölümden sonraki yaşamla yakından ilgileniyordu. Uzun zamandır insanlar iletişim aracı olarak ilkel sesler ve mimikler kullandılar. Yapılandırılmış diller yaklaşık 10.000 yıl önce yazılmış olan kutsal yazılarda görülmüştür. Dil bilimciler,…continue reading →

Ermenice

ERMENİCE (Հայերէն) Çoğunlukla Ermenistan Հայաստան [Hayastan]) ve Güney Kafkasya bölgesinde tanınmamış, bağımsız bir cumhuriyet olmasına rağmen Dağlık Karabağ bölgesinde yaklaşık 6 milyon kişinin konuştuğu bir Hint-Avrupa dilidir. Ayrıca Rusya, Gürcistan, Lübnan, İran, Suriye, Türkiye, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri gibi birçok ülkede Ermeni dili konuşanlar bulunmaktadır. Ermenistan ve Dağlık Karabağ ülkesinde resmi dil olan Ermenice, Kıbrıs, Polonya ve Romanya’da azınlık dil olarak resmi statüye sahiptir. 1990’lı yılların başlarına kadar Ermenistan’da Ermenice veya Rusça öğreten okullarda, Sovyetler Birliğinin yıkılmasından sonra, bu dil ana eğitim dili olmuştur ve öğretim dili Rusça olan okullar kapatılmıştır. 2010…continue reading →