Ermenice

ERMENİCE (Հայերէն) Çoğunlukla Ermenistan Հայաստան [Hayastan]) ve Güney Kafkasya bölgesinde tanınmamış, bağımsız bir cumhuriyet olmasına rağmen Dağlık Karabağ bölgesinde yaklaşık 6 milyon kişinin konuştuğu bir Hint-Avrupa dilidir. Ayrıca Rusya, Gürcistan, Lübnan, İran, Suriye, Türkiye, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri gibi birçok ülkede Ermeni dili konuşanlar bulunmaktadır. Ermenistan ve Dağlık Karabağ ülkesinde resmi dil olan Ermenice, Kıbrıs, Polonya ve Romanya’da azınlık dil olarak resmi statüye sahiptir. 1990’lı yılların başlarına kadar Ermenistan’da Ermenice veya Rusça öğreten okullarda, Sovyetler Birliğinin yıkılmasından sonra, bu dil ana eğitim dili olmuştur ve öğretim dili Rusça olan okullar kapatılmıştır. 2010…continue reading →