İlaç Firmaları

İlaç Firmaları İlaç Firmalarının Dikkatine Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen COVID-19 pandemisi nedeni ile İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı iş ve işlemlerine ilişkin süreçlerde yaşanması öngörülen sorunlar değerlendirilmiştir. Bunlara bağlı olarak Dairemiz süreçlerinde aksaklık yaşanmaması adına; ikinci bir duyuru yayımlanana kadar belirli süreçlerde izlenecek yollara ilişkin düzenlemeler aşağıda yer almaktadır. Süreçlerde; apostilli veya konsolosluk onaylı belge sunulamadığında, apostil tasdiki veya konsolosluk onayı olmadan ilgili belgeler pandemi süresince firma taahhütü ile kabul edilecektir. Başvuru üst yazısında, Apostil veya Konsolosluk onaylı belgenin firma tarafından daha sonra sunulacağına dair taahhütün verilmesi gerekmektedir. İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığınca…continue reading →

Elçilik Onayı

Elçilik Onayı Elçilik onayı Lahey anlaşmasını imzalayan ve taraf olan ülkeler dışında kalan veya Apostil tasdikinin geçerli olmadığı ülkelerde, apostil onayı yerine geçen onama şeklidir. Elçilik onayı ne zaman gereklidir ve nasıl yapılır? Apostil onayının geçerli olmadığı bir ülkeye evrak/evraklar gönderirken konsolosluk veya elçilik tasdiki gereklidir. Elçilik onayı için gerekli olan şartlar nelerdir ? Konsolosluk tasdiki yapılacak belge kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti resmi kurum veya Türkiye Cumhuriyeti faaliyet gösteren firmalara ait olmalıdır. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti uyruklu şahıs evrakları da konsolosluk tasdiki için uygundur. Yurt dışından temin edilen ve bir başka ülke için kullanılacak…continue reading →