Ölüme Sebebiyet Veren Dil

DİL Günümüzde, kabilelerin ve toplulukların dış dünyadan tamamen soyutlandığı bazı gizli yerle hala mevcuttur. Gelenekleri, inançları, beslenme türleri ve elbette kullandıkları dillerle ilgili olarak, onlar hakkında bilinen çok az şey vardır. Neredeyse bilinmeyen topluluklardan oluşan bir grup içinde olağanüstü bir durum vardır: Hint Okyanusu’ndaki Bengal Körfezi’nde Andaman Adaları’nda bulunan küçük Kuzey Sentinel Adası. Peki, bu adada yaşayan insanları bu kadar özel yapan şey nedir? Ada bilindiğinden beri, adada yaşayanlar başından beri çok net bir mesaj bırakıyordu: Ada dışından kimse aralarına kabul edilmiyordu. Güzel sahillerine adım atan kim olursa olsun, herhangi bir uyarı almadan…continue reading →

Dil Nedir?

Dil Nedir? Dil, çoğunlukla iletişim için kullanılan bir semboller grubudur. Bu semboller konuşulabilir veya yazılabilir. Dil, insan davranışının bir başka yönüdür. Yazılı biçimde, bir nesilden diğerine uzun süreli bir bilgili birikimi ve aktarımı, sözlü biçimde ise bir iletişim aracıdır. Dil, insan zekasının kilit noktasıdır. Doğal Dil Doğal dil, insanlar arasında normal iletişim aracı olarak gelişen gündelik dildir. Örneğin; İngilizce, Fransızca, Japonca, Tamil dili, Arapça ve İbranice Kısıtlı Dil Kısıtlı diller, sınırlı iletişim türleri için tasarlanmış özel veya sınırlı bir kelime hazinesine sahip olan dillerdir. Örneğin; C, C++ ve Java gibi programlama dilleri ve…continue reading →

Teknik Çeviri Terminolojisi

Teknik Çeviri Terminolojisi Uluslararası çapta faaliyet gösteren büyük şirketler, ana terminoloji yönetiminin gerekliliğine ihtiyaç duymuşlardır ve birkaç yıldır bu sistemleri kullanmaya başlamışlardır. Çalışanlar ana terminoloji veri tabanını kullandıkça, şirketin sinerjisi ve menfaatleri daha çok artmaktadır. Çeviride ve Kontrolde Terminoloji Çevirileri kontrol ederken, mühendislerimiz doğru terminolojiye büyük önem vermektedir. Bu durum bazı zamanlarda uzun süre araştırma gerektirir. Her müşteri için İnternet tabanlı bir terminoloji veri tabanı oluşturuyoruz ve bunu her siparişle genişletiyoruz. Müşteri olarak, sizler ve meslektaşlarınız bu veri tabanına çevrim içi olarak erişim ve veri yönetimine katılma olanağına sahipsiniz. Ana terminoloji veri tabanının…continue reading →

Lingua Franca

Lingua Franca (Ortak İletişim Dili) Ortak iletişim dili, karşılıklı anlaşılabilir olmayan yerel diller konuşan topluluklar arasında bir iletişim dili olarak kullanılmıştır. Bu terim ilk olarak Orta Çağ döneminde Doğu Akdeniz bölgesinde Haçlılar ve tüccarlar tarafından geliştirilen ve isimlerin, fiillerin ve sıfatların sabit/değişmeyen türleriyle oluşturulan Fransızca ve İtalyanca kökenli jargon ve karma dili tanımlamak için kullanılmıştır. Bu değişiklikler Latince kökenli dillerin sadeleştirilmesi olarak yorumlanmıştır. Çok çeşitli insan gruplarını bir araya getirdikleri için, birçok imparatorluklarının ve büyük ticaret merkezlerinin ortak iletişim dilleri bulunmaktadır. Aramice Güney Batı Asya’da MÖ.7.yy’dan yaklaşık MS 650’ye kadar bu rolü oynamıştır.…continue reading →

Azerice

Tek Millet İki Devlet Azerice Azeri olarak da bilinen Azerice Altay dil ailesinin Türkçe dalının üyesidir. Türkçe konuşan insanlar ilk olarak MS. 7. yüzyılda Azerbaycan'ın bulunduğu bölgede meydana çıkmışlardır. Türkler tarafından ele geçirilen bölgede 11. yüzyılda Türk dili konuşulmaya başlandı. Bu bölge 13. yüzyılda Moğollar tarafından ele geçirildi ancak bu durum kısa sürmüştür. 1800’lü yılların başında Azerbaycan, İran ve Rusya arasında bölünmüştür. Ülkenin güney bölümünü Rusya kontrol ederken, kuzey bölümünü Iran kontrol ediyordu. Bu bölünmeden sonra Azerbaycan'ın Rusya kesiminde olan bölgede edebiyat ve sanat gelişmiştir. Sovyet yönetiminin ilk yıllarında, Azerice kullanımını destekleyerek 1923’te…continue reading →

En çok konuşulan Diller

Dünya Genelinde En Çok Konuşulan 5 Dil Çince: Dünyanın en yüksek nüfusuna sahip olarak, Çincenin dünya çapında en çok konuşulan dil olması da şaşırtıcı değil. 1.3 milyardan fazla nüfusuyla ülke genelinde çok sayıda Çince lehçesi vardır. Farklı bölgelerden gelen insanların birbirlerini anlamaması dolayısıyla çok değişkenlik göstermektedir. Çoğu kişi Çinceyi Mandarin Çincesi olarak düşünür ve aynı zamanda tüm Çin lehçelerinin en çok konuşulanıdır. İspanyolca: Orta ve Güney Amerika'daki ülkelerin çoğunda resmi dil olarak, İspanyolca dünya çapında en çok konuşulan ikinci dildir. İspanya genelinde ve ABD'nin birçok bölgesinde İspanyolca konuşulur. Farklı ülkelerin insanları arasında kelimeler…continue reading →

Tayca hakkında

Tayland Dili Tarihi Dünyada yaklaşık 50 milyon Tayca dilini konuşmaktadır. Tayland’daki nüfusun yaklaşık %85’inin yanı sıra ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Singapur’da bazı bölgelerde de bu dil kullanılmaktadır. Tayca insanlara değişen derecelerde saygı göstermeleri veya bir kişinin sosyal düzeyini tanımaları için farklı yollar göstermektedir. Örneğin; Bahsedilen kişiye saygı gösterdiğini belirtmek veya konuşmacının görüşlerini iletmek için cümlenin sonuna eklenebilecek ek/sözcükler vardır. Tayland’ın ekonomisi önümüzdeki birkaç yıl boyunca Asya’daki en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olmaya devam edecektir. Ülkedeki GSYİH büyüme oranı 2003 yılında dünyadaki en yüksek büyüme oranlarından biri olan %6.7 oranında artmıştır. 2004 yılında…continue reading →

Slovence

 9 Büyüleyici Gerçek Sloven dili ilk yazılı Slav dilidir ve Avrupa'nın en arkaik dillerinden biri olarak kabul edilir. İki milyondan fazla insan tarafından konuşuluyor ve neredeyse elli lehçeye sahip. Bunlar Sloven dili ile ilgili dokuz etkileyici gerçek. Sadece 2,3 milyondan fazla insan tarafından konuşuluyor. Slovence konuşan az sayıda insan onu neredeyse gizli bir dil haline getiriyor. Yaklaşık 2.1 milyon insanın ana dildir ve İtalya, Hırvatistan, Macaristan ve Avusturya'nın sınır kapılarında Sloven azınlıklar tarafından konuşulmaktadır. Yirminci yüzyılın başlarında bir göçün sonucu olarak, ABD, Ohio'da da Slovence duyulabilir. İkinci Dünya Savaşından sonra birçok Slovenyalı kendi ülkelerini terk ederek Arjantin'e taşındı,…continue reading →

Yabancı Dil & Siyaset

Uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi okuyan öğrencilerin öğrenmesi gereken yabancı dil hangisidir? Öncelikle, Dünyada en çok konuşulan dil olan İngilizcenin şu an 1.12 milyar insan tarafından ana dil veya ikinci dil olarak konuşulduğunu unutmamak gerekir. Buna bağlı olarak, İngilizce konuşulan ülkeler, İngilizce konuşulmayan ülkelere göre büyük bir farkla dünyada para (GSYİH) ve ticareti kontrol ediyorlar.  Bu sebepten ötürü uluslararası ilişkiler ve/veya siyaset bilimi okuyan öğrenciler, ayrıca bu dallarda çalışan kişilerin en az bir adet yabancı dil öğrenmesi şarttır. Günümüz şartlarında bu alanlardan mezun kişilerin %40'ı yabancı dil bilmemekte olup, bu sebeple iş bulamamaktadır. Aşağıda…continue reading →