Disleksi Nedir?

Disleksi Okuma Yazma Öğrenme Güçlüğü (Disleksi) Okuma yazma öğrenme güçlüğü (disleksi), nörolojik gelişimsel bozukluktan kaynaklanan bir öğrenme bozukluğudur. Okuma yazma öğrenme güçlüğü bulunan kişiler fiziksel, psikolojik ve sosyokültürel bozukluklar göstermez. Kelimeleri görselleştirme ile ilgili bir bozulma sonucu okumada zorluk yaşarlar. Okuma yazma öğrenme güçlüğü bulunan kişiler genellikle kelimeleri tamamen veya kısmen tersine çevirirler, harfleri karıştırırlar, aynı kelimeyi farklı şekilde yazarlar, ve diğer belirtiler arasında sol tarafı sağdan ayırt etmekte zorluk çekerler. Okuma yazma öğrenme güçlüğü, kişinin zekası ile ilgili değildir ancak öğrenmeyi etkiler. Bir kişi akranları kadar zeki olabilir. Ancak, çoğu eğitim sisteminde, çocuklar…continue reading →