Dünya Dil Aileleri

Dünya Dil Aileleri Hint-Avrupa dilleri ve Çin-Tibet dilleri, dünyanın en büyük iki ailesidir. Dil ailesi terimi, aynı ortak atayı veya proto-dili paylaştığına inanılan bir dizi ilgili dili açıklamak için kullanılır. Dil bilimciler aynı dil ailesinin her bir soyundan bir yavru dili ararlar ve bir dil ailesindeki tüm konuşmacılar ortak bir konuşma topluluğunun parçasıdır. Dil bilimciler, en az 135 yaşayan dil ailesini ve şu anda yok olan 12 ek daha tanımladılar. Bu makalede, bu yaşayan dil ailelerinden hangilerinin en büyük ortak konuşma topluluğuna veya konuşmacı sayısına sahip olduğu incelenmiştir.   Konuşmacıların Sayısına Göre En Büyük Dil Aileleri…continue reading →