Deşifre

Çeviri ve Deşifre Arasındaki Farklar ÇEVİRİ VE DEŞİFRE ARASINDAKİ FARKLAR DEŞİFRE Önce deşifreye bakalım. Bir şeyin yazılı bir forma dönüştürülmesi olarak tanımlanabilir ve belgelerdeki veri analizinden önce anahtar süreçlerden biridir. Ses / video dosyasının yazılı olarak kaydedilmesi gerektiğinde, deşifre oluşturma devreye girer. ÇEVİRİ Çeviri, belgelerin bir dilden diğerine dönüştürülmesidir. Sadece tek dil içeren deşifrenin aksine, çeviri birden fazla dil içerdiği için farklıdır. Örneğin, çeviri Fransızcadan İngilizce'ye, İngilizce'den Arapçaya veya Çince'den İspanyolca'ya vb Bununla birlikte, deşifrenin aksine, çeviri biraz zor ve karmaşık olabilir, çünkü çevirmenlerin çeviriyi doğru yapmaları için konuşmacının ifadelerinin ve ruh hallerinin…continue reading →

Çeviri Kuramları Nelerdir?

Çağdaş çeviri kuramında altı ana yaklaşım vardır: sosyo-dilbilimsel yaklaşım, iletişimsel yaklaşım, hermeneutik yaklaşım, dilsel yaklaşım, edebi yaklaşım ve göstergebilimsel yaklaşım. Hazır mısınız? Çeviri kuramları : işte başlıyoruz… Çeviri Kuramları 1. SOSYODİLBİLİMSEL YAKLAŞIM Çevirinin sosyo-dilbilimsel yaklaşımına göre, sosyal bağlam neyin çevrilebileceğini ve neyin çevrilemeyeceğini veya neyin kabul edilebilir, neyin kabul edilemez olduğunu seçim, filtreleme ve hatta sansür yoluyla tanımlamaktadır.  Bu bakış açısına göre, bir tercüman kaçınılmaz olarak toplumunun ürünüdür: kendi sosyo-kültürel geçmişimiz çevirdiğimiz her şeyde mevcuttur. Bu yaklaşım Tel Aviv Okulu’ndaki öğretilerle ilişkilidir ve bu alanda Annie Brisset, Even Zohar ve Guideon Toury gibi insanlar ön plana…continue reading →

Çevirmen / Tercüman

Çevirmen / Tercüman : “Ben çeviri yapmıyorum, tercümanım.” Tercümanlık gibi yalnız bir meslekte, bir meslektaşın yorumlarını okuma fırsatına sahip olmak, her zaman bir bilgi madenidir ve bazen “bir erime” olsa bile (sonunda aynı sorunları paylaşacak birini bulduğunuzdan dolayı) ruhları yükseltir. SERBEST ÇALIŞAN BİR TERCÜMAN: - Bir sözlük  - Öğretmen  - Sadece dilde yetenekli  - Google çevirisinden korkuyor  - Serbest çevirmen harçlık yapmıyor  - Serbest tercüman bir ajansta çalışmak istemiyor  - Serbest tercüman hiçbir yönde çalışmıyor. - Kelimelerin altın madencisi  - İnternet sayfalarının gezgini  - Bir cümlenin anlamını Çin'e kadar kazan bir ekskavatör  -…continue reading →