Deşifre

Çeviri ve Deşifre Arasındaki Farklar ÇEVİRİ VE DEŞİFRE ARASINDAKİ FARKLAR DEŞİFRE Önce deşifreye bakalım. Bir şeyin yazılı bir forma dönüştürülmesi olarak tanımlanabilir ve belgelerdeki veri analizinden önce anahtar süreçlerden biridir. Ses / video dosyasının yazılı olarak kaydedilmesi gerektiğinde, deşifre oluşturma devreye girer. ÇEVİRİ Çeviri, belgelerin bir dilden diğerine dönüştürülmesidir. Sadece tek dil içeren deşifrenin aksine, çeviri birden fazla dil içerdiği için farklıdır. Örneğin, çeviri Fransızcadan İngilizce'ye, İngilizce'den Arapçaya veya Çince'den İspanyolca'ya vb Bununla birlikte, deşifrenin aksine, çeviri biraz zor ve karmaşık olabilir, çünkü çevirmenlerin çeviriyi doğru yapmaları için konuşmacının ifadelerinin ve ruh hallerinin…continue reading →

Çeviri Kuramları Nelerdir?

Çağdaş çeviri kuramında altı ana yaklaşım vardır: sosyo-dilbilimsel yaklaşım, iletişimsel yaklaşım, hermeneutik yaklaşım, dilsel yaklaşım, edebi yaklaşım ve göstergebilimsel yaklaşım. Hazır mısınız? Çeviri kuramları : işte başlıyoruz… Çeviri Kuramları 1. SOSYODİLBİLİMSEL YAKLAŞIM Çevirinin sosyo-dilbilimsel yaklaşımına göre, sosyal bağlam neyin çevrilebileceğini ve neyin çevrilemeyeceğini veya neyin kabul edilebilir, neyin kabul edilemez olduğunu seçim, filtreleme ve hatta sansür yoluyla tanımlamaktadır.  Bu bakış açısına göre, bir tercüman kaçınılmaz olarak toplumunun ürünüdür: kendi sosyo-kültürel geçmişimiz çevirdiğimiz her şeyde mevcuttur. Bu yaklaşım Tel Aviv Okulu’ndaki öğretilerle ilişkilidir ve bu alanda Annie Brisset, Even Zohar ve Guideon Toury gibi insanlar ön plana…continue reading →

Çeviri Hizmeti Türleri

Çeviri Hizmetleri Burada başlıca 7 çeviri hizmetini listeleyeceğiz. Aşağıda belirtilen listede çeviri hizmetlerinden en çok yararlanılan alanlar gösterilmiştir. 1. Yeminli Tercüme Hatasız bir çeviri için özel bir terminoloji gerektirmeyen metinler “Genel Tercüme” olarak adlandırılır. Ancak, günümüzde birçok resmi kurum tecrübesiz tercümanlar tarafından yapılan metinleri kabul etmemektedir. Bu tür kurumlar, resmi belgeleri onaylamak için genellikle tecrübeli ve nitelikli tercümana ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle, nüfus kayıt belgesi, not çizelgeleri, göçmenlik başvuruları, boşanma belgeleri, ölüm belgeleri vb. belgeler genelde yemin tercümanlar tarafından yapılmalıdır. Bu belgeler üzerindeki tercümanın imzası, çeviriyi onaylamak için resmi bir kurum tarafından onaylanmalıdır.…continue reading →

Çeviride Sertifika

Sertifika: Hukuk Tercümeleri için katma değer nerede? Bir ülkeden başka bir ülkeye geçerken veya kişisel konular üzerinden yabancı hükümetlerle iş yaparken, dokümantasyon gereksinimlerini ve şartların gerektirdiği şekilde her hükümetle nasıl çalışılacağını anlamak her zaman çok önemlidir. Bir doğum belgesi, evlat edinme kararnamesi, ölüm belgesi, vekâletname, vasiyetname vb. belgelerin çevirilerinde, devlet organının belgelerin nasıl sunulmasını isteyeceğini iyi bir şekilde anlamak önemlidir. Tüm hükümetlerden gelen en yaygın talep, belgelere eşlik eden ve destekleyen bir sertifikaya sahip olmaktır. Peki bu sertifika nedir? Bu tür bir hizmette, bir sertifika, çevirinin doğru ve eksiksiz olduğunu temin eder. Belgelerin…continue reading →

Yerelleştirme ve Çeviri

Yerelleştirme Yerelleştirme (Lokalizasyon) işleminde kaynak metin, hedef dile uygun hale getirilir. Metni, yazıyı, makaleyi okuyan kişi tarafından daha anlaşılır olması için metinde düzenlemeler yapılma işlemidir. Örnek vermek gerekirse atasözleri, deyimler yerelleştirilen unsurlar arasındadır. Bunun yerine bir metni talep edilen / istenen bir amaca göre yerelleştirmek de olası bir durumdur. Yerelleştirilen metin, orijinal metne birebir sadık olmak zorunda değildir. Kaynak dil ve hedef dil arasında içerik olarak birebir bir çeviri olmasa dahi anlamın benzer olmasına dikkat edilir. Web siteleri, marka içerikleri, reklam metinleri genelde yerelleştirme hususu dikkate alınarak tercüme edilir. Çeviri Çeviri genelde kaynak…continue reading →

Çeviri Dünyasının İç Yüzü

Çeviri Dünyası Çeviri dünyası: bir projede işbirliği yapan ve ortak hedefe ulaşmak için çaba harcayan insan, rol ve görev ve çalışanların sayısını oldukça etkileyici bulmaktayız. Uluslararası Çeviri Günü ile ilgili olarak dil bilimcilerin rolüne özel olarak odaklanarak yazdığımız makalemizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tercüme işinin ne zaman başladığı hakkında belirli bir bilgi yoktur. Köylerde yayılan nüfusun artması ve binlerce yıl önce birbiriyle insanların birbirleriyle iletişim kurma ihtiyacının artması ile kesinlikle gelişmiştir. Farklı kabilelerden oluşmalarına ve kendi lehçelerine ve dinlerine bağlı olmalarına rağmen birlik olan Aztek ve Maya İmparatorlukları zamanında bile, bu lehçelerin ikisini veya…continue reading →

Mizah Tercüme Edilebilir Mi?

Mizah Tercüme Edilebilir Mi? Günümüzde çok fazla eğlenceli şakaların, esprilerin olduğu mizah kitabı, dergisi, gazetesi, fotoğrafları, filmleri bulunmakta. Herkes eğlenmeyi, gülmeyi ve bunları başka insanlar ile paylaşmayı ister. Bu insanların doğasında vardır. Peki sizce bu şakaların, esprilerin olduğu kitap, dergi, gazeteler, filmler tercüme edilebilir mi ? Tercüme edildiğinde farklı kültürlerden olan insanlar sizin anladığınız gibi anlayıp, gülebilir mi? Mizahı evrensel bir şey olarak düşünürüz. Fakat kültür farklılıklarını düşünmeyiz. Acaba ben bu espriyi yaptığımda yabancı biri bunu anlayabilir mi? Mizahın Temeli Nedir? Mizahın temeli kültür ve düşünce yapısıdır. Buna örnek verecek olursak, Türk toplumu,…continue reading →

Çeviri Hizmetleri

Çeviri Hizmetleri Çeviri Hizmetleri Her alanda ve her dilde çeviri hizmetleri sağlayarak, müşterilerimizin farklı dillerde ve kültürlerde iletişim kurmasını sağlıyoruz. Çeviri Hizmetleri İnsanların İletişim Kurmasında Yardımcı Olur İletişim kendi içinde bir son değil, bir şeyi sonlandırma anlamına gelir. İnsanlar belli bir hedefe ulaşmak için iletişim kurmaya çalışırlar. Dil engelleri, iletişimi engelleyerek bireylerin ve şirketlerin hedeflerine ulaşmalarını önler. Bu hedefler duruma bağlı olarak değişebilir. Yabancı dilde lise diploması ve transkripti olan bir öğrencinin, üniversiteye başvurmak için bu belgelerin çevirisine ihtiyacı vardır. Çalışma izni veya vizesi için başvuran bir göçmen, doğum belgelerinin yerel dile çevirisini…continue reading →