Urduca

Urduca / Urdu Dili Nedir?

Urdu dili, diğer adıyla Urduca Pakistan ve Hindistan’ın resmi dilidir. Urduca, dünyada 200 milyon kişi tarafından konuşulmakta olup, Dil bilimi açısından Hintçe diline benzemektedir. Dil bilimcilere göre Hindu dilinden türemiş olduğu söylenmektedir. Fakat düşünülenin aksine yapay bir dil olmayıp, ticari açıdan çok fazla dilin bir araya geldiği bir bölgede ortak bir kullanım mantığıyla ortaya çıkmış doğal bir dildir. Moğolca, Farsça, Türkçe, Sanskritçe, Arapça, Hintçe karışımı bir dildir. Hintçe diline çok benzemektedir. Yazı dili olarak Arap alfabesi kullanılır. Buna rağmen sözlü iletişimde Urduca bilen biri Hintçe konuşan birini rahatlıkla anlayabilir. Hintçeye dil bilgisi bakımından benzemenin yanında, kelimeler açısından da Türkçe’den yaklaşık 5000 kelime barındırır. Dil bilgisi yapısı kolay olmasına rağmen, harf bileşimlerinin yazımı açısından öğrenilmesi zordur.

Pakistan’da Paştu ve Pincabi dillerine ek olarak ortak dildir. Hindistan’da müslümanların yoğun olduğu bölgelerde çoğunlukla kullanılmaktadır.

Urduca’yı resmi dil olarak konuşan kişilerin sayısı yaklaşık 64 ile 80 milyon kişi arasında olduğu tahmin edilmektedir. Yan dil ile konuşanlar ile beraber toplam 160 ile 200 milyon  kişi arasında olduğu düşünülmektedir. Urduca, İslam dünyasının etkileri sonucunda Fars alfabesinden de etkilenen ama temelde Arap alfabesinden oluşan bir alfabeyle yazılmaktadır. Fakat bu alfabeye Urduca’daki bazı sesleri karşılamak üzere yeni harfler eklenmiştir. Sonuç olarak 38 harften oluşan bir alfabe ortaya çıkmıştır. Bu alfabe ile yazılan yazılar, Arapçada olduğu gibi sağdan sola doğru yazılırlar. Urduca ve Urdu alfabesi kullanılarak çok sayıda dini ve edebi eser yazılmıştır. İslam dünyasında büyük önem taşımakta olan bazı tasavvufi eserler de bu dille ve Urdu alfabesiyle yazılmıştır.

Urdu dili / Urducayı Öğrenmek

Türkiye’de Ankara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nde Urdu Dili ve Edebiyatı bölümü bulunmaktadır. Urdu dili, dünyadaki önemli ansiklopediler ve bazı almanaklar tarafından dünyada konuşulmakta olan en büyük üçüncü dil olarak gösterilmektedir.

Urduca öğrenmek için Türkçede yeteri kadar materyal maalesef yok. Dille ilgili en çok materyalin bulunduğu dil İngilizcedir. Ancak Pakistan’da belli bir süre kalmış, alanında uzmanlaşmış bazı hocalarımızın Türkçe-Urduca gramer kitaplar vardır. Bunlardan biri uzun süre Pakistan’da kalmış ve şuan İstanbul Üniversitesi Urdu Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Durmuş Bulgur’dur. Urdu Dili Gramer (Tablet Yayınları-2007)  adlı kitabı Türkçe anlatımlı nadir urdu dili eserlerindendir. Bu yüzden Urducayı Türkçeden öğrenmek isteyenler için başvurulması gereken bir eserdir.

Daha Detaylı Bilgi için : İletişim