Tercüme Sanatı

Daha önceki yazılarımızda “Tercüme nedir? Tercümanlık nedir? Tercüme /çeviri yapılırken nelere dikkat edilmelidir?” gibi sorulara cevap vermiştik. Şimdi Tercüme Sanatı hakkında paylaşımda bulunmak istiyoruz.

 Tercümanlık mesleği maalesef birçok kişi tarafından basit bir işmiş gibi görülmektedir. İnsanların çoğu, tercümanı kolayca oturduğu yerden para kazanan kişiler olarak görmektedir. Bundan dolayı her dil bilen insan tercüme yapabileceğini zannetmektedir. Tercüme (sözlü) veya çeviri (yazılı) yapmak bir sanattır. Tercüme veya çeviriyi yapan sanatkâr orijinal metin veya konuşmayı motamot yani birebir kendi dilimize çevirdiği zaman çok anlamsız cümleler ortaya çıkmaktadır. Çoğu belge veya konuşmayı tercüman ufak da olsa karşısındaki insanın anlayacağı bir biçimde çevirmek için kendi yorumunu katmak  veya not düşerek açıklama yapmak zorunda kalmaktadır. Bu sebeple tercüman bir sanatkârdır ve tercüme sanatı önemli bir husustur.

           Örnekler;

  1. Hukuki çeviri yapıyorsunuz ve TCK’da olan bir yasa, diline çevirdiğiniz ülkenin yasalarında yok. Bundan dolayı müşteriniz  bu yasanın ne olduğunu anlamayacağı için sizden bu yasanın kendi yasalarında muadili olup olmayacağını soracaktır. İşte burada tercümanın kendisi müşteri sormadan  söz konusu kanun maddesinin yanına parantez içinde ya bu kanun maddesinin hedef dili kullanan o ülkenin yasalarını araştırıp muadil bir kanun maddesi veya yasa olup olmadığını araştırmalı ya da TCK’da olan o kanun maddesinin veya yasanın açıklamasını yazmalıdır.
  2. Edebi çeviri yapılırken edebi eserin kendi ülkesinde anlaşılabilmesi için çeviriyi yapan tercüman kendi ülkesinin ve o ülkenin kültürünü, tarihini çok iyi bilmelidir ki edebi eserin ruhunu yansıtabilmelidir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken diğer husus da çeviri yapılırken çevirmen tarafından fazla yorum katılmamasıdır. Çevirmen gereğinden fazla yorum katarsa edebi eserin asıl ruhunu kaybetmesine yol açar, bahsi geçen eserin anlam ve önemini kaybetmesine sebebiyet vermiş olur.
  3. Teknik Çeviri yapılırken ister sözlü tercümede ister yazılı çeviride tercüman, makine, inşaat, sanayi vb. alanlarda kullanılan teknikleri, teknik terimleri önceden araştırmalı ve kendisine teknik terimler sözlüğü oluşturmalıdır. Yazılı çeviriye veya sözlü tercümeye başlamadan en az 1-2 gün önceden müşteriden iş ile ilgili detayları talep etmelidir. Ancak bu şekilde başarılı olabilir. Ülkemizde maalesef yukarıda bahsettiğimiz gibi işini yapan tercüman sayısı çok azdır. Türkiye’de tercüme sektörü son zamanlarda keşmekeş bir durum içerisinde olmasının sebeplerini şu şekilde sıralayabiliriz;
    * Her dil bilen insanın ben tercüme yapabilirim veya tercümanım diye ortaya çıkması.
    * Tercümanlık mesleğinin kolay zannedilmesi.
    * Tercümanlık mesleği ile ilgili bağlayıcı yasaların ve kuruluşların olmaması.

Tercüme ihtiyaçlarınız ve tercüme hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişme geçebilirsiniz.