Sözlü ve Yazılı Çeviri Farklılıkları

İnsanlar genellikle yazılı ve sözlü çeviri arasındaki farkı tanımıyorlar ve bunlar önemlidir, ancak iki süreç metni bir dilden diğerine çevirmeye dayanır.

4 temel farklılık vardır

1.Çeviri zamanı

Konuşma, sohbet veya tartışma sırasında sözlü çeviri (sözlü tercümanlık) düzenli olarak gerçekleşir. Kişisel olarak tercüme edebiliriz, aynı zamanda telefon, televizyon veya video aracılığıyla da çeviri yapabiliriz. Yazılı çeviri genellikle metnin oluşturulmasından bir süre sonra gerçekleşir. Sonuç olarak, çevirmenin farklı yardımcı materyallere (sözlükler, ek sözlükler gibi) aşina olma zamanı vardır, uzmanlara ve hatasız metne (ör. Belge, web sayfası veya yardım dosyası) başvurma zamanı vardır.

2.Doğruluk derecesi

Sözlü ve yazılı çeviri farklı doğruluk seviyesi gerektirir. Tercümanlar çoğu kapsamlı olmaya çalışsalar da, canlı olarak çalıştığında ve bazen konuşmanın ayrıntılarını atlamaları çok zordur. Yazılı çevirilerin durumu farklı bir hikayedir. Metni teslim etmeden önce, her kelimeyi kontrol etme zamanı vardır. Orijinal içeriği sadakatle sunmalarını sağlar.

3.Akıcılık ve çeviri yönü

Tercüman, kaynak ve hedef dili, referans materyalleri kullanmadan her iki yönde canlı olarak açıklayacak kadar akıcı bir şekilde bilmelidir.  Tercümanlar mükemmel niteliklere sahip insanlardır ve yaptıkları iş son derece talepkârdır. Bu yüzden, çiftler halinde çalışırlar ve yorgunluğu önlemek için her 20 dakikada bir takas yapmalıdırlar. Genellikle, bir profesyonel yazılı çevirmen sadece ana dilden – bir dile çevirir.  Bu nedenle kaynak dili tercüman olarak akıcı bir şekilde bilmek zorunda değildir. Ancak, dilin normları ile beraber ülkenin kültürünü bilmeli ve tamamıyla anlamalıdır. Böyle bir bilgi, çevirinin çok iyi bir kalitesini garanti edebilir.

4.Dilbilim ve Biçimsel İnce Farklılıklar

Sözlü çevirmenlerin yanı sıra yazılı çevirmenler de, hedef dilde mecazlar, benzerlikler ve deyimler oluşturma, alıcılar için tam olarak anlaşılabilir ve hedef dile uyarlanmalıdır. Tercümanlar ayrıca ton, kiplemeye ve ses kalitesine dikkat etmeli ve konuşulan dilin diğer yönlerini uygun bir şekilde alıcıya iletilmelidir. Çevirmenler ve tercümanlar tarafından üstlenilmesi gereken beceriler farklıdır, ancak ikisi de bilgisini, onlar olmadan sağlanan bilgileri anlayamayacak olanlarla paylaşırlar.