Sigorta, küreselleşen dünyada insanların sıklıkla ihtiyaç duydukları bir teminat olmaya devam etmektedir. İhtiyacımız olduğu zaman kolaylıkla elde edebileceğimiz türden bir gereksinimdir. Ancak sağlık sigortası gibi hayati önem taşıyan sigortalar insanlar tarafından pek dikkate alınmamaktadır. Acil bir durum oluşması halinde, herhangi bir hastalık durumunda sağlık sigortamızın olmaması, pek çok sorunu da beraberinde getirmektedir.

 

Sağlık sigortalarının ücretinden ve kapsamından ziyade bilinmesi gereken daha önemli konular bulunmaktadır.

İlk Başvuru ve Sağlık Beyanı

Kişinin bir sağlık sigortası satın almaya karar vermesi halinde, söz konusu kişinin mevcut sağlık durumunu sigorta şirketine beyan etmesi gerekmektedir. O zamana kadar olduğu ameliyatları, geçirdiği kazaları, konmuş hastalık teşhislerini bildirmesi gerekmektedir. Kişi beyanına göre, sigorta şirketi de hangi şartlar ile bizi teminat altına alacağı konusunda teklifini sunar ya da poliçe düzenleyemeyeceği bilgisini verir. Bireyin hayatı boyunca ona bir güvence sağlayacak olan sigortanın güvenle ve doğru bir şekilde yapılması için sağlık beyanlarının eksiksiz şekilde teslim edilmesi büyük önem arz etmektedir.

 

Bekleme Süresi olan Hastalıklar

Bazı hastalıklar vücuda yerleşir ve kendini göstermesi uzun zaman alabilmektedir. Vücuda yerleştiği andan itibaren kuluçka dönemi yaşaması gereken hastalıklar olabildiği gibi, belli bir sürede gelişen deformasyon sonucu oluşan hastalıklar da olabilir. Kişi sağlık sigortasına başvurduğu anda, bu hastalıklardan haberdar olmasa bile, vücudu bu hastalığa yakalanmamış olmalıdır. Sigorta şirketleri özel şartlarında bekleme süreli hastalıkların listesini sunmaktadır. Belirttiği bekleme süresince (genelde 1 sene) bu hastalıklardan kaynaklanacak tazminat taleplerini geri çevirmektedir. Bunun sebebi, o hastalığın belirtilen bekleme süresinde ortaya çıkması durumunda, kişini sigortaya ilk giriş tarihde zaten vücutta yerleşmiş olduğunun işareti olmasıdır.

 

Poliçenin Senelik olarak Yenilenmesi

Sağlık sigorta poliçeleri genel olarak bir senelik sözleşmeler olarak karşımıza çıkmaktadır ve her yıl yeniden imzalanması gerekmektedir. Unutulmaması gereken şey ise her iki tarafın da sözleşmeyi sene bitiminde yenilememe hakkına sahip olmasıdır. Kişi talep ederse, sigorta bitiş tarihinden sonra mevcut sözleşmesini yenilemez veya mevcut duruma göre şartları değiştirme (ek şart koyma, fiyatı değiştirme, vb) hakkına sahiptir.

Sigorta şirketi sözleşmede şartları ve primi belirleyen taraftır. Sigortalının yaşı, sahip olduğu hastalıklar, aldığı tazminat miktarının ödediği prime oranı gibi etkilerle yenileme primini ve şartlarını teklif eder. Sigortalının sigorta şirketinin teklifini kabul etmesi halinde, poliçe oluşmuş olur. Genel olarak insanların aklında bir soru belirmektedir. “Daha sonradan ortaya çıkan hastalıklar için sigorta şirketi herhangi bir güvence sağlayacak mı?” Sorunuzun yanıtı aslında çok basit. Ömür boyu yenileme garantisi ile kendimizi garanti altına almış oluyoruz.

 

Ömür Boyu Yenileme Garantisi Nedir?

Kişi özel sağlık sigortasını art arda yenileyince sigorta şirketi tarafından şahsa sunulan bir fırsat bulunmaktadır. Bu fırsata Ömür boyu yenileme garantisi denmektedir. Sigortanın genelde üç sene üst üste yenilenmesi durumunda sigorta şirketleri müşterisine belirli ayrıcalıklar sunmaktadır. Söz konusu ayrıcalıklar ise sigorta şirketi tarafından belirlenmektedir.

1) Sigorta şirketi, tek taraflı olarak poliçeyi yenilememe hakkını ortadan kaldırmaktadır.

2) Hak kazanıldıktan sonra ortaya çıkacak bir hastalıktan dolayı, ödenmesi gereken primi arttırmamaktadır.

3) Kullanım oranının yüksekliğinden dolayı oluşacak prim artışında da özel şartında belirtilen maksimum oranı aşmayacağını taahhüt eder.

Sağlık sigortasından tam olarak faydalanabilmek için çok erken yaşlarda ömür boyu yenileme garantisi kapsamına girmiş bulunmamız gerekmektedir. Bu sayede öngöremediğimiz hastalıklarımız için kendimize bir garanti sağlamış oluruz.

Sağlık sigortası ve diğer sigorta ihtiyaçlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ankara Yeminli Tercüme – BSİ Tercüme ve Danışmanlık Hizmetleri