Resmi Evrak Çevirisi / Tercümesi

 

*  Pasaport  Yeminli Tercümesi

* Adli Sicil Kaydı Yeminli Tercümesi

* İkametgah Yeminli Tercümesi

* Ticaret Sicil Kaydı Yeminli Tercümesi

* Vergi Levhası Yeminli Tercümesi

* Vekaletname Yeminli Tercümesi

* Ehliyet / Sürücü Belgesi Yeminli Tercümesi

* Taahhütname Yeminli Tercümesi

* Muvafakatname Yeminli Tercümesi

* Diploma Yeminli Tercümesi

* Transkript Yeminli Tercümesi

* Resmi Gazete Yeminli  Tercümesi

* Ölüm Belgesi Yeminli Tercümesi

* Doğum Belgesi Yeminli  Tercümesi

* Mahkeme Evrakları Yeminli Tercümesi

* Fatura Yeminli Tercümesi

* Banka Dekontu Yeminli Tercümesi

* Apostil Yeminli  Tercümesi

* Sertifika Yeminli  Tercümesi

* Denklik Belgeleri (Diploma, Diploma Eki)  Yeminli Tercümesi

* Sigorta Evrakları Yeminli Tercümesi

Yukarıda listenmiş evrakların çevirisinin / tercümesinin geçerli olabilmesi için yeminli tercüman ve yeminli tercüme bürosutarafından kaşelenip, imzalandıktan sonra tercümanın yemin zaptının bulunduğu noterlikten onaylanması gerekmektedir. Aksi takdirde yapılan tercümenin / çevirinin bir geçerliliği bulunmamaktadır.

 

BSİ Tercüme ve Danışmanlık Hizmetleri olarak 102 dilde noter onaylı tercüme hizmeti vermekten mutluluk duymaktayız.