Litvanca

LİTVANCA HAKKINDA

Litvanya’nın resmi dili olarak 1918 yılında kabul görmüştür. 3 Milyon kişi ile Litvanya dahil Letonya, Polonya, Rusya, Arjantin, Brezilya, Kanada, Estonya, İzlanda, İrlanda, İsveç, Finlandiya, ABD gibi bir çok ülkede göçmenler ve azınlıklar tarafından anadil olarak kullanılmaktadır. Litvanya dışında dünya genelinde 1 milyon fazla kişinin anadilidir.

Hint-Avrupa dilleri arasında dil bilgisi ve imla kurallarını nesiller boyunca korumayı başaran başka dillerden etkilenmeden dil yapısını korumayı başarabilen bir dildir.

Uzun yıllar boyunca Litvanya haricinde resmi bir dil olarak kullanılmamasına, eski Litvanya Devleti’nin kendi kanunlarını yazarken bile Litvanca dilini kullanmamasına ve Sovyet Rusya’nın Kiril alfabesi kullanılmasına yönelik baskılarına rağmen, kökenine bu şekilde bağlı kalınması sebebiyle dil bilimciler ve Hint-Avrupa dilleri uzman dil bilimcileri tarafından Hint-Avrupa dilinin kaynağı olarak düşünülmektedir.

LEHÇELER

İki lehçe vardır. Bunlar etnik yapısı ile belirlenmiş olup, Yukarı Litvanca ve Aşağı Litvanca olarak ikiye ayrılmıştır. Aşağı Litvanca lehçesi ile standart Litvanca arasında büyük farklılıkların olduğu görülmektedir. Ayrıca çift olan sözcükler bulunmaktadır ama sadece bazı şivelerde kullanılmaktadır.

DİL YAPISI

  • Alfabesinde 20 sessiz ve 12 sesli harf bulunmaktadır.
  • Sözcükler iki cinsiyetlidir. (bayanlar için ayrı, erkekler için ayrı /Eril-Dişil)
  • 11 çeşit sözcük vardır. Bunlar: Fiil, isim, zamir, yansımalar, sıfatlar, ünlem, edat, nesne, sayısal, zarf gibi,
  • Özel ve cins isimleri arasında bazı değişiklikler yapılması gerekir.
  • Bazı isimler hem cins hem de özel isim olabilir.
  • Sözcüklerin birçoğu tekil veya çoğul türdedir.

ÇEVİRİ İŞLEMİ

Firmamız tarafından uygulanan çeviri işlemi ve aşamaları;

  • Metin konusu hakkında araştırma yapıldıktan sonra, konu ile ilgili Türkçe ve Litvanca terminolojisi çıkartılır.
  • Çıkartılan terminlojiler karşılaştırılarak, çeviride en uygun şekilde kullanılır.
  • Diploma, broşür, katalog gibi şablonlu dosyaların çevirileri aslına uygun şekilde hazırlanır.
  • Belgenizin /dosyalarınızın çevirisi tamamlandıktan sonra editörlerimiz tarafından yazım kurallarına göre kontrol edilip, onaylandıktan sonra siz değerli müşterilerimize teslim edilir.

BSİ Tercüme ve Danışmanlık Hizmetleri olarak 102 dilde tıbbi, teknik, akademik, hukuki, edebi alanlarda noter onaylı  ve yeminli tercüme hizmeti vermekteyiz.  Yazılı, ardıl ve simultane tercümeye ihtiyaç duyduğunuz takdirde tek yapmanız gereken bizimle iletişime geçmek.