Kelimeler

Kelimeler nasıl kullanılmalı?

İlk izlenimlerdeki sorun, belli olarak kalma ve yerleşme eğiliminde olmalarıdır. Bu nedenle, ilk kez birisiyle tanışırken özen göstermeniz şarttır, özellikle de bu kişi sosyal, profesyonel veya diplomatik ilişki kurmak istediğimiz biri ise. Başka bir deyişle, yaklaşımımız karşılıklı saygıyı sağlamak, ne çatışma ne de reddetme durumunu oluşturmak olmalıdır.

Teoride, güvenli yaklaşım, bakımlı görünüşümüzü ve iyi davranış tarzımızı dil kullanımıyla tamamlamaktır. Fakat ne yazık ki, dünya bu kadar basit bir çözüm için fazla çeşitliliğe sahiptir. Genellikle, resmi ve günlük konuşma dili arasındaki seçim beklenmeyen sonuçlara sebep olabilir.

Örnekler

Örneğin, evlenmeyi planladığı bir kadınla ilişkisi olan bir erkeği ele alalım. İlk görüşmelerinde kadının ailesine nasıl hitap etmelidir? Resmiyet kesinlikle saygıyı ifade eder ancak birçok kültürde aralarındaki mesafe anlamına gelir ve mesafe göstermek aile olmanın tam tersi bir özelliktedir.

İş yerinizde biraz fazla rahat davranan birini ciddiye almak zordur. Mesleki deneyimi ve bilgisi ne olursa olsun bu durum iş yerinizdeki insanlar arasında kesinlikle söz konusu olacaktır.

Resmi dil kullanımı olarak aralarındaki farklılıkları net şekilde birçok dil vardır. Örneğin İspanyolcada tú” ve “usted” iki farklı anlamdadır, Almancada “du” ve “Sie”, Fransızcada “tu” ve “vous” gibi. Çince gibi Asya dilleri de bu farklılığı göstermektedir. Ancak İngilizce bu tür bir zamir kullanımına sahip olmadığında, kişiler hitap ettikleri kişiye göre uygun kelimeler seçmelidir.

İşleri daha da zorlaştırmak için, bazı ülkelerde günlük konuşma diliyle hitap etmek saygısızlık olarak gösterilmektedir.

Resmi veya konuşma dilini kullanarak hitap etmek ve konuşmak bu kadar karmaşıksa, dil bilimcilerin belgeleri yerelleştirirken, kültürler arası iletişim kurmaya çalışırken hangi denemelere katlanmaları gerektiğini bir düşünün. Tercümesi yapılan belgenin mümkün olduğu kadar doğru ve net olmasını sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda belgenin içeriğini göz önünde bulundurarak uygun bir kullanım bulmaları gerekir.

Tüm bu sosyal ve kültürel özellikleri dikkate alan yerelleştirme işi, bu amaç için eğitim almış deneyimli bir profesyonel tercüman tarafından yapılması gerektirmektedir.

 

BSİ Tercüme ve Danışmanlık Hizmetleri