İngilizce’nin Tarihi

İngiliz dilinin tarihi, MS 5. yüzyılda İngiltere’yi işgal eden üç Alman kabilesiyle başladı. Bu kabileler, Angles, Saksonlar ve Jütler, bugün Kuzey Danimarka’yı ve Kuzey Almanya’yı Kuzey Denizi’nden geçti. O zamanlarda İngiltere sakinleri bir Kelt dili konuştu. Ama Celtic konuşmacıların çoğu işgalciler tarafından batı ve kuzey yönünde itildi- en çok şu anda Galler, İskoçya ve İrlanda. Angles “Englaland” [sic] ‘den geldi ve onların dili “İngiltere” ve “İngilizce” kelimelerinin türetildiği “Englisc” olarak adlandırıldı.

Eski İngilizce (450-1100 MS)

İstilacı Alman kabileleri, İngiltere’de Eski İngilizce dediğimiz şeye dönüşen benzer dilleri konuştu. Eski İngilizce söylenmedi ya da bugünkü İngilizce gibi görünmüyordu. Yerli İngilizce konuşanlar artık Eski İngilizceyi anlamada büyük zorluk çekeceklerdir. Yine de, Modern İngilizcede en çok kullanılan kelimelerin yaklaşık yarısı Eski İngiliz köklerine sahiptir. Sözcükler, olmak, güçlü ve su, örneğin, Eski İngilizce’den türetilir. Eski İngilizce yaklaşık 1100 yılına kadar konuşuluyordu.

Orta çağ İngilizcesi (1100-1500)

1066’da I. William, Normandiya Dükü (modern Fransa’nın bir parçası) İngiltere’yi işgal etti ve fethetti. Yeni fetihler (Normanlar olarak adlandırılır) onlara Kraliyet Mahkemesi’nin dili olan yönetici ve iş sınıfları olan bir tür Fransız getirdi. Bir dönem için, alt sınıfların İngilizce konuştuğu ve üst sınıfların Fransızca konuştuğu bir tür dilbilimsel sınıf bölümü vardı. 14. yüzyılda İngilizler yine Britanya’da egemen oldular, ancak birçok Fransız kelimesi eklendi. Bu dile Orta İngilizce denir. Büyük şair Chaucer’ın diliydi (c1340-1400), fakat anadili İngilizce konuşanların bugün anlaması yine de zor olurdu.

Çağdaş İngilizce

Erken Çağdaş İngilizce (1500-1800)

Orta çağ İngilizcesinin sonuna doğru, telaffuzda (Büyük Ünlü Kayması) ani ve belirgin bir değişiklik başladı, ünlüler kısa ve daha kısa olarak telaffuz edildi. İngiltere’de 16. yüzyıla kadar bütün dünyadan birçok insanla iletişme geçti.

Bu, ve Klasik öğrenmenin Rönasansı, birçok yeni kelime ve cümlelerin dile girdiği anlamına geliyordu. Basımın icadı baskıda ortak bir dilin olduğu anlamına geliyordu. Kitaplar daha ucuz oldu ve daha çok insan okumayı öğrendi. Basım aynı zamanda İngilizcenin standartlaşmayı beraberinde getirdi. Yazım ve dilbilgisi düzeltildi ve çoğu yayınevinin bulunduğu Londra ağzı standart haline geldi. 1604te ilk İngilizce sözlük yayımlandı.

Geç Çağdaş İngilizce (1800- Günümüz)

Erken Çağdaş İngilizce ve Geç Çağdaş İngilizce arasında başlıca sözcük farklılıkları vardır. Geç Çağdaş İngilizcede birçok kelime vardır; iki ana unsurdan kaynaklanır; ilk olarak, Sanayi Devrimi ve teknoloji yeni kelimeler için ihtiyaç yarattı; ikinci olarak, İngiliz İmparatorluğu zirvelikte dünya yüzeyinde dörtte birini kapladı ve İngilizce dili birçok ülkeden yabancı kelimeleri benimsedi.

İngilizcenin Çeşitleri

Yaklaşık 1600lü yılından beri, Kuzey Amerika’nın İngiliz kolonileşmesi  farklı bir Amerikan İngilizcesi oluşturulmasına yol açtı. Bazı İngilizce telaffuz ve kelimeler Amerikada kullanım azaldı. Bazı yönden, Amerikan İngilizcesi İngiliz İngilizcesinden çok Shakespeare İngilizcesi gibidir.  İngilizlerin «Amerikan İngilizcesi” dediği bazı ifadeler aslında İngilizlerin İngiltere’de bir süreliğine kaybedilen kolonilerde korunmuş orijinal ifadeleridir. (örneğin çöp için çöp, borç vermek yerine fiil olarak borç vermek ve sonbahar için düşmek; başka bir örnek, çerçeve, Britanya gangster filmleri aracılığıyla İngiltere’ye yeniden ithal edildi). İspanyolcanın Amerikan İngilizcesi (ve İngiliz İngilizcesi) üzerinde de etkisi vardı. Kanyon, ahır, damga ve vigilante gibi kelimeler Amerikan Batı’sının yerleşmesiyle İngilizce’ye giren İspanyolca kelimelerin örnekleriydi. Fransızca kelimeler (Louisiana’dan) ve Batı Afrika sözcükleri (köle ticareti yoluyla) aynı zamanda Amerikan İngilizcesini (ve bir dereceye kadar İngiliz İngilizcesi) de etkilemiştir.

Günümüzde Amerikan İngilizcesi özellikle ABD’nin sinema, televizyon, popüler müzik, ticaret ve teknoloji (İnternet dahil) hakimiyeti nedeniyle etkilidir. Ama bütün dünyada birçok başka İngilizce çeşitleri vardır, örneğin; Avusturalya İngilizcesi, Yeni Zelanda İngilizcesi, Kanada İngilizcesi, Güney Afrika İngilizcesi, Hint İngilizcesi ve Karayipler İngilizcesini kapsıyor.