Etimoloji

Etimoloji: Kelimelerin DNA’sı

Etimoloji kelimesi, Yunancadan ἔτυμος étimos (gerçek anlam) ve λογία (çalışma) kelimelerinden oluşan ἐτυμολογία, ve Latinceden etymologĭa kelimelerinden gelmiştir. Bu nedenle, etimoloji kelime anlamlarının incelenmesi çalışmasıdır. Örneğin; Latince ve Yunanca birçok dilde çoğu kelimenin kökeni ve kaynağıdır ve bu kelimelerin ne anlama geldiğini bilerek diğer kelimelerin anlamını daha iyi kavrayabilir ve diğer kelimeleri daha rahat oluşturabiliriz.

Birkaç örnek vermek gerekirse; Yunanca kökenli anthro, insan demektir. Logy ise bilim anlamına gelir. Anthropology kelimesi ise geçmişten günümüze insan ırkını araştıran bir bilim dalıdır. “Ornith” kuş anlamına gelir, ornithophagist ise kuş bilimci, uzmanı anlamındadır.

Milyonlarca kelime, kökeni ve kelime gruplarının etimolojisini bilerek oluşturulabilir, açıklanabilir ve öğrenebilir. Bu yalnızca Yunanca ve Latince kökenli kelimelerle sınırlı değildir. Dile bağlı olarak, kelimelerin kökenleri ve etkileri şaşırtıcı olabilir. Bunun net bir örneği, Arapça kökenli birçok kelimeyi bünyesinde bulunduran İspanyolca dilidir. Örneğin; Arapça “ojalá” kelimesi İspanyolcada “umarım” anlamına gelir. Arapçada tam anlamı ise “inşallah”.

Her canlı, evrimsel tarihini DNA’sında taşıdığı gibi, kelimeler de köklerine dair ilginç bilgiler içerirler. Bunlar bir kültüre dayalı olabilir, diğer kelimelerden etkilenmiş olabilir veya insanlık tarihine uyum sağlayabilmesi için zenginleştirilmiştir veya yeniden tanımlanmıştır. Her dilde her kelime, zaman içerisinde gelişen ve değişen insanlık tarihiyle birlikte nesilden nesile geçmiştir. Dilbilimi gelişimi boyunca kelimelerin asıl anlamlarını, kökenlerini ve çeşitlerini anlamamızı sağlayan etimolojidir.

BSİ Tercüme ve Danışmanlık Hizmetleri