Apostil Nedir ve Nereden alınır?

Yurt dışında kullanılacak her türlü resmi evrak için apostil onayı gereklidir. Örneğin eğitim veya iş için yurt dışındaki kurumlara yapılacak başvurularda diplomanın noter yeminli bir tercümanlık bürosu tarafından yeminli tercüme yapılması ve belgenin geçerliliğini onaylayan bir apostil ile yollaması gerekir.

 

Uluslararası Belge Geçerliliği İçin Apostil Gereklidir.

Noter aracılığı ile edinilen bir belgenin başka bir ülkede yasal olarak onaylanmasını sağlayan belgedir.5 Ekim 1961 tarihli Lahey Anlaşması’nda uluslararası belge geçerliliği apostil edinme şartına bağlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti ’de Lahey Sözleşmesine imza atan ülkelerden birisidir. Türk vatandaşları da belgelerin yurtdışındaki geçerliliğini sağlamak için evraklarına apostil onayı yaptırmaları gerekmektedir. Eskiden sadece valilikler tarafından yapılan apostil, bugün kaymakamlıklar tarafından da yapılabilmektedir. Herhangi bir yeminli tercüme bürosu tarafından hazırlanabilecek olan apostilin Türkiye’de ilgili kurumların onayından sonra gidilecek ülkelerin Türkiye’deki elçilikleri tarafından da onaylanmaları gerekir.

Nerede Yapılır?

Noterin bulunduğu kaymakamlıkta yapılabilir. Tercüme bürosunda yeminli çeviri işlemi yapıldıktan sonra evrakınızın noter tasdiki yapılması gerekmektedir. Apostil  belgesi kaymakamlık tarafından mühürlenmeli ve ilgili ülkenin konsolosluğuna götürülmelidir.Bahse konu belgenin hazırlanma şekli ve içeriği bütün ülkelerde aynıdır.  Ücretleri kaymakamlıktan kaymakamlığa göre değişkenlik göstermektedir. Bazı kaymakamlıklar hiçbir ücret almazken bazıları ücret talep etmektedir.

Hangi belgelere yapılır?

Eğitim belgeleri okul, lise, üniversite diplomaları vs.

 • Medeni durumu gösteren belgeler
 • Doğum belgeleri
 • Evlilik cüzdanları
 • Evlenme ehliyeti
 • Vekaletnameler
 • Muvafakatnameler
 • Ölüm belgeleri
 • Vekaletnameler
 • Ticaret Sicil Gaztesi ( iş anlaşmaları için)
 • Sözleşmeler
 • Dava dilekçeleriYukarıda bahsetmiş olduğumuz belgelerin yurt dışında geçerli olabilmesi için yeminli tercümesiyapıldıktan sonra noter onayı yapılması gerekmektedir. Kişinin belgeleri ibraz edeceği kurum/kuruluşların talebine göre apostil tasdiki yapıldıktan sonra Dışişleri Bakanlığı onayı ve evrakın gideceği / evrakın kullanılacağı ülkenin elçiliğinden de Elçilik onayı işlemi yapılması gerekebilir.