Yabancı Dil & Siyaset

Uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi okuyan öğrencilerin öğrenmesi gereken yabancı dil hangisidir? Öncelikle, Dünyada en çok konuşulan dil olan İngilizcenin şu an 1.12 milyar insan tarafından ana dil veya ikinci dil olarak konuşulduğunu unutmamak gerekir. Buna bağlı olarak, İngilizce konuşulan ülkeler, İngilizce konuşulmayan ülkelere göre büyük bir farkla dünyada para (GSYİH) ve ticareti kontrol ediyorlar.  Bu sebepten ötürü uluslararası ilişkiler ve/veya siyaset bilimi okuyan öğrenciler, ayrıca bu dallarda çalışan kişilerin en az bir adet yabancı dil öğrenmesi şarttır. Günümüz şartlarında bu alanlardan mezun kişilerin %40'ı yabancı dil bilmemekte olup, bu sebeple iş bulamamaktadır. Aşağıda…continue reading →

Romence

Romence Romanya, başta Moldova ve Transdinyester olmak üzere konuşulan bir Roman dilidir. Önemli sayıda Romence konuşmacısı bulunan diğer ülkeler arasında Sırbistan, Ukrayna, Macaristan, İtalya, İspanya, Almanya, Rusya, İsrail, ABD ve Kanada bulunmaktadır. 2016'da Romanya'da yaklaşık 17 milyon, Moldova'da 2,5 milyon, Transnistria'da 177.000, İtalya'da 1.1 milyon, İspanya'da 800.000 ve Ukrayna'da 327.000 kişi olmak üzere dünya çapında yaklaşık 24 milyon Rumen konuşmacı vardı. Romence, Romen dillerinin Balkan-Romantizm ya da Doğu Romantizm dalının bir üyesidir. Romalılar tarafından bölgeye getirilen Vulgar Latin'den, MS 105-106'da burayı geliştirmişti. O zamanlar modern Romanya, Moldova ve Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Polonya, Slovakya…continue reading →

Arnavutça

ARNAVUTÇA Hint-Avrupa dili ailesinde kendi dalını oluşturan ve yakın akraba dilleri olmayan bir Hint-Avrupa dilidir. Başlıca Arnavutluk ve Kosova, ayrıca İtalya, Makedonya, Karadağ, Romanya ve Sırbistan’ın bir bölümünde olmak üzere yaklaşık 7.6 milyon insan Arnavutça dili konuşmaktadır. Kökeni Bazı bilim adamları/araştırmacılar tarafından MS 6.yy’a kadar Batı Balkanlar’da konuşulan Hint-Avrupa dil grubu olan İliryan dili soyundan geldiği düşünülmektedir. Diğer kişiler ise, MS 5.yy’a kadar, Hint-Avrupa dil grubu olan Balkanlar’ın bir bölümünde konuşulan, Trakya veya Dakya dilinden geldiğini düşünmektedir. Dilbilimi Etkileri MÖ 2.yy ile MS 5.yy’a kadar Yunanca ve Latinceden birçok kelime geçmiştir. Bundan sonra…continue reading →

Dünya Dil Aileleri

Dünya Dil Aileleri Hint-Avrupa dilleri ve Çin-Tibet dilleri, dünyanın en büyük iki ailesidir. Dil ailesi terimi, aynı ortak atayı veya proto-dili paylaştığına inanılan bir dizi ilgili dili açıklamak için kullanılır. Dil bilimciler aynı dil ailesinin her bir soyundan bir yavru dili ararlar ve bir dil ailesindeki tüm konuşmacılar ortak bir konuşma topluluğunun parçasıdır. Dil bilimciler, en az 135 yaşayan dil ailesini ve şu anda yok olan 12 ek daha tanımladılar. Bu makalede, bu yaşayan dil ailelerinden hangilerinin en büyük ortak konuşma topluluğuna veya konuşmacı sayısına sahip olduğu incelenmiştir.   Konuşmacıların Sayısına Göre En Büyük Dil Aileleri…continue reading →

Ermenice

ERMENİCE (Հայերէն) Çoğunlukla Ermenistan Հայաստան [Hayastan]) ve Güney Kafkasya bölgesinde tanınmamış, bağımsız bir cumhuriyet olmasına rağmen Dağlık Karabağ bölgesinde yaklaşık 6 milyon kişinin konuştuğu bir Hint-Avrupa dilidir. Ayrıca Rusya, Gürcistan, Lübnan, İran, Suriye, Türkiye, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri gibi birçok ülkede Ermeni dili konuşanlar bulunmaktadır. Ermenistan ve Dağlık Karabağ ülkesinde resmi dil olan Ermenice, Kıbrıs, Polonya ve Romanya’da azınlık dil olarak resmi statüye sahiptir. 1990’lı yılların başlarına kadar Ermenistan’da Ermenice veya Rusça öğreten okullarda, Sovyetler Birliğinin yıkılmasından sonra, bu dil ana eğitim dili olmuştur ve öğretim dili Rusça olan okullar kapatılmıştır. 2010…continue reading →

Gürcüce

Gürcüce Kafkas halklarından biri olan Gürcülerin konuştuğu dildir. Gürcistan'ın resmi ve eğitim- öğretim dilidir. Modern Gürcüce, Kartli diyalekti yani Doğu Gürcücesi temelinde gelişmiş ve 5. yüzyıldan Eski Gürcüce itibaren Gürcü edebiyatının tek dili olmuştur.Gürcistan’da yaşayan 3,9 milyon kişinin (nüfusun yüzde 83’ü) asli dilidir. Ayrıca yurt dışında, İran, Azerbaycan, ABD, Rusya, Avrupa ve Türkiye'de  yarım milyon kişi Gürcüce konuşur. Yazı Sistemi Tarihi boyunca, Gürcü alfabesi olarak bilinen değişik yazı sistemleriyle yazılmıştır. Bugünkü alfabe olan mhedruli ("askeri") asıl yazı sistemi olmuştur. Diğer yazı biçimleri daha çok eski tarihi belgelerde kalmıştır. Mhedruli, 33 harften oluşur. Bu alfabenin, Gürcü dilinin bütün seslerini karşıladığı söylenebilir. 11. yüzyıl…continue reading →

İkinci bir dil öğrenmek

Neden yabancı dil öğrenmeliyiz? İki dilliliğin faydaları İkinci bir dil öğrenmek, sadece öz geçmişinize destek olmak veya seyahat etmekten çok daha kullanışlıdır.Fizyolojik çalışmalar, iki veya daha fazla dil konuşmanın bilişsel sürece büyük bir varlık olduğunu ortaya çıkarmıştır. İki dilli insanın beyinleri, tek dil konuşanlardan farklı çalışır ve bu farklılıklar çeşitli zihinsel faydalar sunar. Aşağıda yabancı dil öğrenmenin yedi bilişsel avantajı vardır. Bu özelliklerin çoğu yalnızca düzenli olarak birden çok dil konuşan kişilerde görülür - A seviyenizden beri yabancı bir dil konuşmamış iseniz, beyniniz bu iki dilli faydalara sahip olmayabilir. Bununla birlikte, dil öğrenimine…continue reading →

Chuseok Bayramı

CHUSEOK BAYRAMI Akrabaların buluştuğu, güzel ve büyük yemeklerin yenildiği, eski güzel günlerin ve ataların anıldığı bu özel bayram Silla Krallığından beri sürdürülen çok özel bir gelenek. En büyük hasat bayramıdır. Kuzey ve Güney Kore’de kutlanan bu özel bayram lunar takvime göre 8. ayın 15.inci günü kutlanmaya başlanır, bu da sonbahar ekinoksuna yakın tarihlere düşmektedir. Büyük şehirlerden kırsala büyük bir göç yaşanır. İnsanlar memleketlerine, akrabalarının evine gidip, Charye adı verilen geleneği gerçekleştirir. Hanboklar (Kore Geleneksel Kıyafetleri) giyilir, göçüp giden akrabalarını anmak için hasat ürünlerinden oluşan bir yemek düzenlenir, dualar edilir ve dünyada kalanları korumaları dilenir. Yemekler bölgesel değişiklikler…continue reading →

Farsça

Fars dilinin Tarihi Fars dili, Farsça olarak da bilinir, Hint-Avrupa dillerinin bir alt ailesi olan Hint-İran dillerinin İran dalının en çok konuşulan üyesidir. Fars dili, bugün başta İran ve Afganistan olmak üzere konuşulmaktadır, ancak Orta Doğu'dan Hindistan'a uzanan bir alanda tarihsel olarak daha yaygın olarak anlaşılan bir dildir. Konuşmacıların önemli nüfusu diğer Basra Körfezi ülkelerinde (Bahreyn, Irak, Umman, Yemen ve Birleşik Arap Emirlikleri) ve ABD'deki büyük topluluklarda da bulunabilir. Toplam yüksek konuşmacı sayısı: 30 milyondan fazla Farsça konuşmacı (İran nüfusunun yaklaşık% 50'si); Afganistan'da 7 milyondan fazla Darice (Fars dili) konuşmacı (nüfusun% 25'i); ve Pakistan'da yaklaşık 2 milyon…continue reading →

Ukraynaca

Ukrayna dili: kökeni, geçmişi, lehçeleri Ukraynaca, Ukrayna'da resmi dil olarak kabul edilmiştir, çünkü 1991'de bağımsız olarak ilan edilmiştir. Ukraynaca, Belarus ve Rusça ile birlikte Doğu Slav dil grubuna aittir. Ukrayna'da, ayrıca Belarus, Rusya, Polonya, Romanya ve Slovakya'da da yaygındır. Orta ve Doğu Avrupa'nın bazı bölgelerinde Ukrayna ulusal azınlıkların diline veya bölgesel diline sahiptir. Ukrayna dilinin tarihi Ukrayna dili kökeni için birçok teoriler vardır. Mikhail Lomonosov teorisine göre, Doğu Slav halkının Eski Rus döneminde (9-12. Yüzyıl) kullandığı ortak bir dil vardı. 13.-17. Yüzyıllarda Polonya ve Türk dilleri, Büyük Rus ve Küçük Rus (Ukrayna) arasında…continue reading →