Redaksiyon Nedir?

Redaksiyon Redaksiyon, Fransızca bir kelime olup, Türk Dil Kurumu tarafından “Yazılmış bir metin üzerinde gereken düzeltmeleri yaparak yazıyı yayıma hazır getirme” olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte redaksiyon, eserin dil bilgisi ve yazım kurallarına uygunluk açısından denetlendiği ve metinde anlam değişikliğine sebep olmayacak, ama okurun okuma zevkinin artırmasına sebep olacak şekilde gerekli yerlere edebi müdahalelerin yapıldığı çalışmanın adıdır. Redaksiyon, herhangi bir çeviri için yaşamsal öneme sahiptir ancak çeviri pazarında ilerlemek istiyorsanız bu önem çok daha fazla bir hale gelir. Çevirilerin hatasız olmasını sağlamak ve müşteriye yüksek kaliteli bir çeviri sunmak profesyonel bir çevirmenin en öncelikli hedeflerinden olmalıdır.…continue reading →

Estonca

Estonca Nedir? Estonca Estonca, Estonya Cumhuriyeti dahil dünya üzerinde 1.5 milyon kişi tarafından konuşulan Ural-Altay Dil Ailesi'nin Fin-Ugor dilleri grubunda olan bir dildir. Merkezi Estonya olmasına rağmen, komşu ülkelerinde (Baltık Devletleri, Rusya, Finlandiya ve Letonya gibi ülkelerde) de konuşulmaktadır. DİL YAPISINA ÖRNEKLER Tonlamalardaki ses uzunlukları birbirinden farlı formlarda değişir.Genelde vurgu ilk hece ile yapılmaktadır. Nadire ikinci hece ile vurgu yapılır.(Kısa, uzun ve çok uzun) 3 çeşit tonlama bulunmaktadır.Sondan eklemeli diller ile kaynaşmalı diller arasında geçiş görünümü verir.İsimlerde cinsiyet yoktur.14 adet durum eki bulunmaktadır.Gelecek zaman kullanılmak istendiğinde geniş zaman kullanılır.Sözcüklere birçok ek getirilerek uzun…continue reading →

Ticaret Sicili Gazetesi Çevirisi

Ticaret Sicili Gazetesi Ticaret Sicili Gazetesi Nedir? Ülkemizde kurulan bütün şirketler Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmak zorundadır. Sadece kurulan şirketler değil, yapılarında değişiklik yapılan tüm firmaların bilgileri de yayınlanmakta olup, bir şirket kurulduğunda bu gazeteye ilan verilmesi gerekmektedir. Dünyadaki tüm ülkelerde buna benzer gazete bulunmaktadır. Ne İşe Yarar? Şirketlerin adres değişiklikleri, yönetim ve kadrolarda değişiklikler gibi bir çok değişiklikler yayınlanmaktadır. Şirketlerin rakip şirketleri incelemesi, firmalar ile ilgili bütün bilgileri, neler olup bittiğini görmesi için büyük önem arz etmektedir.Ticaret Sicili Gazetesi hafta sonları hariç her gün çıkarılmaktadır. Ticaret Sicili Gazetesi Çevirisi Nerelerde Kullanılır? Ticaret…continue reading →

Vekaletname Çevirisi

Vekaletname Çevirisi Bir kişinin başka bir kişiye kendi adına hareket edebilmesi ve karar verebilmesi için yetkilendirmede bulunduğuna dair noter tarafından hazırlanan bir belgedir. Araç alım-satımBanka işlemleriGümrük işlemleri gayrimenkul alım-satım ve kira işlemleriTakasİstimlakmiras işlemleri gibi bir çok alanda başka bir kişiyi vekil tayin edebilirsiniz. Vekaletname Çevirisi Türk vatandaşı olmayan kişiler bahse konu işlemleri yürütebilmek için vergi numarası, noter onaylı pasaport çevirileri, vesikalık fotoğraf ve vekil olarak tayin edilecek kişinin kimlik bilgileri ile birlikte noterde vekaletnameyi çıkartabilirler. Noterde belgeler Türkçe hazırlandığından dolayı, Türkçe bilmeyen kişiler yeminli tercüman ile birlikte Noterde vekaletnameyi hazırlatmak zorunludur. Türkçe olarak düzenlenen…continue reading →

Sağlık Raporu Çevirisi

Sağlık Raporu Çevirisi Sağlık Raporu Çevirisi : Bir kişinin sağlık durumu ile ilgili yapılan testler, araştırmalar ve ilgili doktorun görüşlerinin bulunduğu bir belgedir. Yurtdışına çıkacak veya yurtdışı firmalarına iş başvurusunda bulunan veya yurtdışı eğitime başvuran kişilerden bu belgenin ilgili dile noter onaylı ve yeminli tercüme yapılmış hali talep edilir. Bu belge ile kişinin yeterli bedensel ve zihinsel özelliklere sahip olduğu, sağlık sorununun olmadığı doğrulanmış olur. Bunlara ek olarak, evlilik ve ikamet izni için de Sağlık Raporu Çevirisi istenir. BSİ Tercüme ve Danışmanlık Hizmetleri olarak 102 dilde yeminli tercüme hizmeti sunmaktan mutluluk duymaktayız. İhtiyaç…continue reading →

Doğum Belgesi Çevirisi

Doğum Belgesi Doğum Belgesi Nedir? Kişinin doğum yeri, doğum tarihi, anne- baba adı, medeni hal, cinsiyet gibi bilgilerin bulunduğu resmi bir evraktır. Doğum Belgesi için gerekenler Hastaneden alınan Çocuğun Doğum belgesinin tasdik yapılan asıl nüshası; Tasdik işlemleri: Doğum Belgesi - Hastanenin bulunduğu İl veya İlçe Valilik/Kaymakamlıkta tasdik yapılacak ve sonradan Ankara'da T.C.Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Şubesi tarafından onaylanması gerekmektedir,Eğer Türkiye dışındaysa, O ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğinde ve sonradan Ankara'da T.C.Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Şubesi tarafından Doğum Belgesi tasdik yaptırılmalıdır.   Doğum belgesi ne için gereklidir? Resmi makamlar tarafından vatandaşlık, ikamet izni, vize başvurusu, evlilik gibi…continue reading →

Çeviri Hizmetleri

Çeviri Hizmetleri Çeviri Hizmetleri Her alanda ve her dilde çeviri hizmetleri sağlayarak, müşterilerimizin farklı dillerde ve kültürlerde iletişim kurmasını sağlıyoruz. Çeviri Hizmetleri İnsanların İletişim Kurmasında Yardımcı Olur İletişim kendi içinde bir son değil, bir şeyi sonlandırma anlamına gelir. İnsanlar belli bir hedefe ulaşmak için iletişim kurmaya çalışırlar. Dil engelleri, iletişimi engelleyerek bireylerin ve şirketlerin hedeflerine ulaşmalarını önler. Bu hedefler duruma bağlı olarak değişebilir. Yabancı dilde lise diploması ve transkripti olan bir öğrencinin, üniversiteye başvurmak için bu belgelerin çevirisine ihtiyacı vardır. Çalışma izni veya vizesi için başvuran bir göçmen, doğum belgelerinin yerel dile çevirisini…continue reading →

Diploma Çevirisi

Diploma Çevirisi Diploma Nedir? Diploma, eğitim kurumları tarafından düzenlenen eğitim programını başarıyla bitiren kişinin bitirdiği program/bölüm ile ilgili olan derece ve/veya unvanı kazanmaya hak kazandığını gösteren, ileride mesleği icra edeceğini gösteren resmi belgedir. Transkript Nedir? Transkript, kişinin eğitim süresi boyunca almış olduğu derslerin başarı durumunu, not ortalamasını, kredi sayısını, öğrenim dilini, not sistemini, başarı değerlendirme kriterlerini gösteren resmi belgedir. Noter Onaylı Çevirisi Neden Gereklidir? Yabancı üniversitelere başvuru yapabilmek için bahse konu belgelerin noter onaylı çevirisi ibraz edilmelidir. Aksi halde belgeler resmi belge statüsüne girmez. Bunun için söz konusu belgelerin çevirileriyle birlikte noter onayından…continue reading →

Konferans Çevirmenliği

Konferans Çevirmenliği Konferans Çevirmenliğin de Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler İnsanlar sık sık çeviride en zorunun ne olduğunu soruyorlar. Cevabım her zaman “simultane tercüme”olarak da bilinen “konferans çevirmenliği” dır. Cevabımı haklı çıkarmamı ister misiniz?Konferans çevirmenliği yapmaya başlamak için neye ihtiyacınız olduğunu görelim. 1.Her iki dilde güçlü yönetmek 2.Alan uzmanlığı 3.Hızlı ve analitik düşünme 4.Sorun giderme 5.Net konuşma sesi ve diksiyon 6.Mükemmel hafıza 7.Kültür ve lehçeler farkındalığı Başka ne gerekiyor biliyor musunuz? Zihinleri okuyabilme. Çünkü aynı anda yorum yaptığınızda, konuşmayı konuşmadan önce bitirmeniz gerekir. Sadece cümlenin nereye gittiğini analiz etmelisiniz ve bunu iyi bir şekilde…continue reading →

Türkiye’de Evlilik

Ülkemizde yabancı uyruklu kişilerin evlenmesi için gerekli işlemler ve noter onaylı olarak istenen belgeler şu şekildedir; Yabancı uyruklu kişinin kendi ülkesindeki yetkili makamlardan "Bekarlık Belgesi (evlenme ehliyet belgesi)" alması gerekmektedir. Söz konusu belgede anne-baba adı, doğum yeri ve tarihinden herhangi biri bulunmuyorsa bu belgenin yanı sıra "Doğum Belgesi" talep edilir. Bahse konu belgeler ilgili ülkenin Türkiye Konsolosluğu"ndan alınırsa Kaymakamlık veya Valilik tarafından, Ankara'daki Büyük Elçiliklerinden alınırsa T.C Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylanması gerekmektedir. Kendi ülkelerinden getirilen belge, sertifika vb. evraklar verilen kurum tarafından beraberinde belgenin apostil şerhi ile verilmişse belgenin noter onaylı çevirisini yaptırmak…continue reading →