İş Başvurusu Nedir?

İş Başvurusu Başarılı İş Başvurusu Tercümanlar tarafından sorulan en yaygın sorulardan biri, nasıl yeni iş sahibi olunacağıdır. Bu soru tek başına yeni iş sahiplerinden daha fazlasını içerir; İşinize değer veren, tercüman dostu koşullar sunan ve birlikte çalışmaktan memnun olan iyi iş sahipleri edinmekle ilgilidir. Başka bir deyişle, mükemmel bir iş sahibinden isteyebileceğiniz her şeydir. Tercümanların kendi kriterleri ve şartları olsa da, iş sahiplerinin de – hem çeviri büroları hem de doğrudan iş sahibiler – kriterleri ve şartları vardır. Aşağıdaki kurallar, tercümanların piyasa gereksinimlerini karşılamalarına ve aradıklarını bulmalarına yardımcı olabilir; ideal işler ve mükemmel…continue reading →

Filolog

Dilbilimci Bir filolog dünyayı kurtarabilir “Dil, medeniyetin temelidir. İnsanları bir arada tutan bir yapıştırıcı ve çatışmada çekilen ilk silah. ” Alıntı, Denis Villeneuve'nin en son yabancı istila filmi olan “Arrival” e en iyi resim için Akademi tarafından aday gösterildi. Sonunda geçen hafta onu izleme şansım oldu ve en azından garip bir şekilde şaşırdığımı söylemeliyim. Hikaye ne hakkında? Film, bir düzine devasa ürkütücü görünümlü uzay gemisi gizemli bir şekilde dünyanın dört bir yanına inip, ne yapmak istediklerine dair bir uyarı ya da hiçbir açıklama yapmadan başlar .Bu devasa, tehditkar tabaklar dünyanın en büyük şehirlerine doğru…continue reading →

YABANCI DİL BİLME ORANI!

EN ÇOK YABANCI DİL BİLEN ÜLKE HANGİSİDİR? Yabancı Dil Oranı 25 İla 64 yaş arasındaki Avrupa vatandaşlarının %65'i yabancı dil konuştuğu Eurostat raporunda belirtilmektedir. Söz konusu Eurostat raporunda, İsveç (İsveç halkının %97’si en az bir dil bilmektedir), Letonya, Danimarka ve Litvanya (%96), Lüksemburg (%95), Finlandiya (%92) ve Estonya (%91)’dır. Birleşik Krallık vatandaşlarının %65.4’ü yabancı dil bilmemektedir. Vatandaşların %20’si bir dil bilmekte olup, %9.6’sı iki dilde uzmanlaşmış olup, %5’lik bir kısımda üç dil bilmektedir. Birleşik Krallığın hemen arkasında gelen Romanya’da halkın %64.2’si yabancı dil bilmemektedir. Bosna-Hersek’te halkın %61’i, Arnavutluk’ ta %59’u, Macaristan’da %57.6’sı yabancı…continue reading →

Çeviri Dünyasının İç Yüzü

Çeviri Dünyası Çeviri dünyası: bir projede işbirliği yapan ve ortak hedefe ulaşmak için çaba harcayan insan, rol ve görev ve çalışanların sayısını oldukça etkileyici bulmaktayız. Uluslararası Çeviri Günü ile ilgili olarak dil bilimcilerin rolüne özel olarak odaklanarak yazdığımız makalemizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tercüme işinin ne zaman başladığı hakkında belirli bir bilgi yoktur. Köylerde yayılan nüfusun artması ve binlerce yıl önce birbiriyle insanların birbirleriyle iletişim kurma ihtiyacının artması ile kesinlikle gelişmiştir. Farklı kabilelerden oluşmalarına ve kendi lehçelerine ve dinlerine bağlı olmalarına rağmen birlik olan Aztek ve Maya İmparatorlukları zamanında bile, bu lehçelerin ikisini veya…continue reading →

Mizah Tercüme Edilebilir Mi?

Mizah Tercüme Edilebilir Mi? Günümüzde çok fazla eğlenceli şakaların, esprilerin olduğu mizah kitabı, dergisi, gazetesi, fotoğrafları, filmleri bulunmakta. Herkes eğlenmeyi, gülmeyi ve bunları başka insanlar ile paylaşmayı ister. Bu insanların doğasında vardır. Peki sizce bu şakaların, esprilerin olduğu kitap, dergi, gazeteler, filmler tercüme edilebilir mi ? Tercüme edildiğinde farklı kültürlerden olan insanlar sizin anladığınız gibi anlayıp, gülebilir mi? Mizahı evrensel bir şey olarak düşünürüz. Fakat kültür farklılıklarını düşünmeyiz. Acaba ben bu espriyi yaptığımda yabancı biri bunu anlayabilir mi? Mizahın Temeli Nedir? Mizahın temeli kültür ve düşünce yapısıdır. Buna örnek verecek olursak, Türk toplumu,…continue reading →

Disleksi Nedir?

Disleksi Okuma Yazma Öğrenme Güçlüğü (Disleksi) Okuma yazma öğrenme güçlüğü (disleksi), nörolojik gelişimsel bozukluktan kaynaklanan bir öğrenme bozukluğudur. Okuma yazma öğrenme güçlüğü bulunan kişiler fiziksel, psikolojik ve sosyokültürel bozukluklar göstermez. Kelimeleri görselleştirme ile ilgili bir bozulma sonucu okumada zorluk yaşarlar. Okuma yazma öğrenme güçlüğü bulunan kişiler genellikle kelimeleri tamamen veya kısmen tersine çevirirler, harfleri karıştırırlar, aynı kelimeyi farklı şekilde yazarlar, ve diğer belirtiler arasında sol tarafı sağdan ayırt etmekte zorluk çekerler. Okuma yazma öğrenme güçlüğü, kişinin zekası ile ilgili değildir ancak öğrenmeyi etkiler. Bir kişi akranları kadar zeki olabilir. Ancak, çoğu eğitim sisteminde, çocuklar…continue reading →

Korece Ardıl Tercüme Hizmeti

VSY Biotechnology firmasının ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı ve görüşmelerde Korece Ardıl Tercüme hizmetimiz tamamlanmış bulunmaktadır. Korece Tercüman Bayram Serdar İŞGÖR'e katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Korece Ardıl TercümeKorece Ardıl TercümeKorece Ardıl Tercümecontinue reading →

Ölüme Sebebiyet Veren Dil

DİL Günümüzde, kabilelerin ve toplulukların dış dünyadan tamamen soyutlandığı bazı gizli yerle hala mevcuttur. Gelenekleri, inançları, beslenme türleri ve elbette kullandıkları dillerle ilgili olarak, onlar hakkında bilinen çok az şey vardır. Neredeyse bilinmeyen topluluklardan oluşan bir grup içinde olağanüstü bir durum vardır: Hint Okyanusu’ndaki Bengal Körfezi’nde Andaman Adaları’nda bulunan küçük Kuzey Sentinel Adası. Peki, bu adada yaşayan insanları bu kadar özel yapan şey nedir? Ada bilindiğinden beri, adada yaşayanlar başından beri çok net bir mesaj bırakıyordu: Ada dışından kimse aralarına kabul edilmiyordu. Güzel sahillerine adım atan kim olursa olsun, herhangi bir uyarı almadan…continue reading →

Dilsel Enfeksiyonlar

Dilsel Enfeksiyonlar Dilsel Enfeksiyon : Dünya nüfusu katlanarak büyümeye devam ettikçe, şehirlerdeki yüksek nüfus yoğunluğu gibi faktörler nedeniyle farklı hastalıkların salgınları da bireyler arasında virüslerin ve bakterilerin yayılmasını, mikropların farklı ilaçlara karşı direncinin artması, içme suyuna erişimin olmaması, ormansızlaşma, beraberinde yeni kötülüklerin serbest bırakılması, hayvan yemlerinde ve çiftlik hayvanlarının üreme yerlerinde aşırı kalabalıklaşmayı sağlar. Dünya Sağlık Örgütü, diğerleri arasında, kolera, çiçek hastalığı, domuz gribi ve dang( sivrisineklerin bulaştırdığı bir hastalık) gibi yeni hastalık salgınlarını önlemek için sürekli olarak çeşitli alanları izlemektedir. Kısacası, enfeksiyon kapmak daha kolay hale geliyor ve değerli sağlığımızın güvende kalması için…continue reading →

ACİL ÇEVİRİ HİZMETİ

Acil Çeviri ACİL ÇEVİRİ : Bazı öngörülemeyen olaylar nedeniyle, metinlerin acilen çevrilmesi gereken durumlar vardır. Bu durum genelde bir belgenin yazıcıdan çıkarıldığı sırada çevirinin bir bölümünün unutulması, hızlı bir iş gezisi sırasında bir ülkede sunum hazırlarken veya yasal ve idari bir işlem gerektiğinde olabilir. Rekor hızda hatta imkansız bir süre içinde birçok sayıda çevrilecek kelime olduğunda tercümanlar böyle bir durumla karşı karşıya kalabiliyor. Ne yazık ki, tercümanlar bir Road Runner veya Speedy Gonzalez değildir. Ayrıca, bu gibi durumlarda, aklınıza gelebilecek her türlü engeller ortaya çıkabiliyor. Kısacası, hızlı bir çeviri yapma durumundaysanız her şeye…continue reading →