Mısır
Mısır

Mısır’da Hangi Dil Konuşuluyor?

Eski Uygarlıklar

Eski Mısır Uygarlığı, tarihin en güçlü ve ikonik medeniyetlerinden biriydi ve yaklaşık 3000 yıl boyunca hanedanlığı sürmüştür. Kültürü ve dilin başladığı bağlamı anlamak için kuruluşlarını daha yakından incelemek faydalı olacaktır. İmparatorluk olarak yerleşmeden önce, Eski Mısır, hepsi Nil nehri boyunca yer alan ve temel bir ticaret ve ticaret yolu olan bir dizi bağımsız şehir devletiydi.

Olağanüstü yenilikçi ve kültürel gücü olan insanlardan bahsediyoruz. Piramitler bunun en şaşırtıcı kanıtıdır. Yazılı dilde yenilik yapmak, egemenlik zamanlarındaki başarının ana nedenlerinden biriydi (M.Ö. 2500. M.Ö. 1075). Bunun en bilinen biçimi Hiyeroglif yazıdır. Bir Rosetta taşında, Mısır Demotik ve Eski Yunanca kullanılarak çevrilmiş Mısır hiyerogliflerini görebiliriz. Bu sistem Eski Krallık sırasında tasarlandı, yaklaşık 700 görsel karakteri vardı ve daha dekoratif ve törensel bir amaca hizmet etti.

Mısır’ın Dil Çeşitliliği

Klasik haliyle Orta Mısır olarak bilinen Afro-Asya dilidir. Roma İmparatorluğu istila edilene kadar edebi dili olarak kalan bölgeydi. Daha sonra, konuşulan dil Hıristiyanlık döneminde Kil Yazısı ve son olarak da Antik Mısır Dili’ne dönüştü. Konuşulan Antik Mısır Dili de 17. yüzyılda yok oldu, ancak İskenderiye Antik Mısır Dili Ortodoks Kilisesi’nin edebi dili olarak kullanılmaya devam ediyor.

Modern Mısır’daki yaygın lehçe konuşma dili Arapça’dır (veya Masry’dir). Bildiğiniz gibi, Arapça konuşan her ülkenin kendi aksanı var ve çoğu aslında farklı lehçelerden oluşan gruplara ayrılıyor. Dilin birçok farklı çeşidi vardır.

Edebi Arapça resmi dildir ve en yaygın olarak yazılmıştır. Bir başka önemli unsur, bu, Mısır’ın çoğunluk dini (ve devlet dini) olan İslam dinsel dilidir. İslam’ın merkezi dini metni olan Kur’an yazıldığında, klasik Arapçanın kullanıldığı 7 farklı lehçe vardı ve hepsi de dahil edildi, ancak Kur’an versiyonu bugünün metninin dayandığı standart haline geldi.

Arapça, 293 milyon ana dil olarak konuşan ve dünya genelinde toplam 422 milyon konuşan kişi ile dünyada en çok konuşulan beşinci dildir. Aynı zamanda Birleşmiş Milletlerin altı resmi dilinden biridir.

Bu yayılma nasıl başladı?

Napolyon 1798’de Mısır’a girdikten sonra, Arap kültürü Batı ile daha büyük bir temas dönemine girdi. Tahmin edebileceğimiz gibi, yeni Batı kavramlarının akışı Arap dilinin güncellenmesini gerektiriyordu. Böylece, 20. yüzyılın başlarında, Arap dilinin bölgesel Akademileri, Arapça kelime dağarcığını genişletmeye odaklanan bir dil reformu sürecine başladı. Bu güncellemeler Modern Standart Arapça (Al-fuSHa) olarak bilinen sonuçlarını doğurdu.

Ayrıca, önemli ölçüde farklı lehçeleri olan insanlar birbirleriyle iletişim kurduğunda, Modern Standart Arapçaya geçebilir veya konuşmalarını al-fuSHa’ya daha resmi ve benzer hale getirmek için ayarlayabilirler.

Mısır Arapçası, muhtemelen Mısır sinemasının ve müzik endüstrisinin Arapça konuşulan dünyadaki etkisinden dolayı Orta Doğu-Kuzey Afrika’da en çok anlaşılan ilk lehçedir. Bununla birlikte, Mısır topraklarında iç farklılıklar halinde konuşanlar da vardır.

Örneğin, Saidi Arapça, Güney Mısır’daki çoğu insanın ana konuşulan dilidir, Yukarı Nil Vadisi’nde ise Nobiin ve Kenuzi-Dongola gibi Nubian dillerinde yaklaşık 300.000 kişi konuşmaktadır. Batı çölünde, Doğu Libya Arapça konuşuluyor ve yaklaşık 77.000 kişinin yaşadığı Doğu Çölü’nde Beja konuşuyorlar.

Ankara Yeminli Tercüme & Ankara Noter Onaylı Tercüme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir