Lingua Franca

Lingua Franca (Ortak İletişim Dili)

Ortak iletişim dili, karşılıklı anlaşılabilir olmayan yerel diller konuşan topluluklar arasında bir iletişim dili olarak kullanılmıştır. Bu terim ilk olarak Orta Çağ döneminde Doğu Akdeniz bölgesinde Haçlılar ve tüccarlar tarafından geliştirilen ve isimlerin, fiillerin ve sıfatların sabit/değişmeyen türleriyle oluşturulan Fransızca ve İtalyanca kökenli jargon ve karma dili tanımlamak için kullanılmıştır. Bu değişiklikler Latince kökenli dillerin sadeleştirilmesi olarak yorumlanmıştır.

Çok çeşitli insan gruplarını bir araya getirdikleri için, birçok imparatorluklarının ve büyük ticaret merkezlerinin ortak iletişim dilleri bulunmaktadır. Aramice Güney Batı Asya’da MÖ.7.yy’dan yaklaşık MS 650’ye kadar bu rolü oynamıştır. Klasik Latince 18. yüzyıla kadar Avrupalı eğitmenlerin/bilim adamlarının kullandığı yaygın ortak iletişim diliydi. Daha az prestijli Latince türleri ise özellikle muhasebe alanında Hansa Birliği’nde (13. – 15. yy) kullanılırdı.

15-18. yy’da Avrupa Keşfi çağında, Portekizce Afrika’nın ve Asya’nın kıyı bölgelerinden ve Hint Okyanusundan Japonya’ya kadar uzanan bölgelerde diplomatik ve ticaret dili olarak kullanılmıştır. Güneydoğu Asya’da, Malay dili önemli bir ortak iletişim dil olarak kullanılıyordu. Avrupalıların bölgeye ulaşmasından önce Arap ve Çinli tüccarlar tarafından bu dil benimsenmişti. Daha sonra Hollandalılar ve Britanyalılar bölgedeki yerleşik halkla iletişim kurmak için Malay dilini kullanmıştır.

Birleşmiş Milletlerin altı resmi dil kullandığı (Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca); Uluslararası Hava Trafik Kontrolünün ortak dil olarak İngilizceyi kullandığı; ve bazı çok dilli Asya ve Afrika ülkelerinde etnik gruplar arası veya bölgeler arası iletişimi kolaylaştıran resmi olmayan ortak iletişim dilinin olduğu gibi, Modern ortak iletişim dilleri bu şekilde resmi olarak düzenlenmeyebilir veya düzenlenebilir. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Lingala, Nijerya ve Kamerun ortak dilleri, veya Papua Yeni Gine’de Hiri Motu ve Tok Pisin gibi bu tür diller eski karma diller olabilirler; Doğu Afrika’da Svahili Dili veya Batı Afrika’da Hausa Dili gibi karma dil olmayan türlerde de kullanılabilirler.

 

Daha detaylı bilgi için: BSİ Tercüme ve Danışmanlık Hizmetleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir