KAMU SEKTÖRÜ İÇİN ÇEVİRİ HİZMETLERİ

Yapılan çalışmalar, bugün dünyada konuşulan 6900’den fazla mevcut dil olduğunu göstermektedir.

Dil çeşitliliğinin ve ülkeler arasındaki kültürel, politik ve ekonomik ilişkilere duyulan ihtiyacın bir arada bulunduğu dünyada, tercümanlar kilit bir sosyal rol oynamaktadır.

Bu dil uzmanları, hükümetler arasında net iletişim ve proaktif ilişkiler sürdürmeye yardımcı olan diplomasi için gereklidir ve büyük bir sorumluluk üstlenmektedir.

KAMU VE ÇEVİRİ

Tarih Boyunca Diplomasi ve Dil

İnsanlar arasındaki iletişim her zaman zorlayıcı olmuştur. Tarih boyunca evrensel olarak diplomasi için kullanılan bir ortak dil olmasa da, diplomatik çevrelerde baskın olan birkaç dil vardır.

Tamas Baranyai’nin 2011 tarihli bir makalesinde açıkladığı gibi, Mısır firavunu II. Ramses ile Hitit Kralı III. Hattusili  arasında ilk çağlarda yapılan ilk barış anlaşması: Acadian. Sonraki yüzyıllarda, Acadian Aramean’ın yerini alacaktı. Büyük İskender’in fetihleri ile Aramean, İskender’in haleflerinin diplomatik işler için zorunlu kabul edeceği Yunancanın yerini alacaktı. Ancak, Roma İmparatorluğu’nun yükselişi ile Latince ana ortak dil olacaktı. 20. yüzyılın ilk yarısına hızlı bir şekilde girilirken, Latince’nin yerini Fransızca almıştır.

Diplomatlar arasında birbirlerini anlamayı kolaylaştırmak için, söz konusu belgelerin her iki ülkenin vatandaşları tarafından erişilebilir olmasını sağlamak ve kaliteli bir kamu hizmeti için bu sektörde uzmanlaşmış tercümana ihtiyaç duyulmaktadır.

Devlet kurumları için Tercüme Hizmetleri

Uzman bir diplomatik çevirmen, kesin ve sadık bir çeviri ile okunması kolay bir metin arasındaki dengeyi nasıl yakalayacağını bilmelidir. Diplomatik çevirmen diplomatik protokoller ve tartışılan konular hakkında da çok bilgili olmalıdır.

Kamu ve çeviri konusunda protokol bilgisi, tercümanların ne zaman ve neye dikkat etmeleri gerektiğini bilmelerini sağlar. Kültürler arasındaki formülleri, standartları ve protokol konuşmalarını anlayabilmek, eldeki iki kültürle kapsamlı bir uyumluluk gerektirir. Ancak, diller arasında mesajların nasıl yorumlanacağını ve etkili bir şekilde yeniden üretileceğini bilmenin yanı sıra, bir kamu sektörü çeviri hizmeti sağlayıcısı, gizliliği sağlayan ve her zaman iyi niyetle hareket eden sağlam bir profesyonel yapıya sahip olmalıdır. Bu tercümanları belirlemek için, önceki yaptıkları işlemleri, akademik geçmişleri, varsa referansları ve elbette iş tecrübelileri ve becerilerini iyice kontrol etmek çok önemlidir.

ANKARA YEMİNLİ TERCÜME & ANKARA TİCARİ DANIŞMANLIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir