Gürcüce

Kafkas halklarından biri olan Gürcülerin konuştuğu dildir. Gürcistan’ın resmi ve eğitim- öğretim dilidir. Modern Gürcüce, Kartli diyalekti yani Doğu Gürcücesi temelinde gelişmiş ve 5. yüzyıldan Eski Gürcüce itibaren Gürcü edebiyatının tek dili olmuştur.Gürcistan’da yaşayan 3,9 milyon kişinin (nüfusun yüzde 83’ü) asli dilidir. Ayrıca yurt dışında, İran, Azerbaycan, ABD, Rusya, Avrupa ve Türkiye’de  yarım milyon kişi Gürcüce konuşur.

Yazı Sistemi

Tarihi boyunca, Gürcü alfabesi olarak bilinen değişik yazı sistemleriyle yazılmıştır. Bugünkü alfabe olan mhedruli (“askeri”) asıl yazı sistemi olmuştur. Diğer yazı biçimleri daha çok eski tarihi belgelerde kalmıştır.

Mhedruli, 33 harften oluşur. Bu alfabenin, Gürcü dilinin bütün seslerini karşıladığı söylenebilir. 11. yüzyıl tarihçisi Leonti Mroveli, Gürcü alfabesini M.Ö 3. yüzyılda, Kafkas İberyası (Kartli olarak da bilinir) kralı Parnavaz’ın geliştirdiğini söyler. Bu alfabe, M.S 4-5. yüzyıllarda tekrar elden geçirilmiş, sonraki yüzyıllarda ise değişikliklere uğrayarak bugünkü biçimini almıştır.

Üç çeşit Gürcü alfabesi vardır. Bu alfabeler asomtavruli (büyük harfler), nushuri (küçük harfler) ve mhedruli’dir. Ayrıca dinsel metinlerde kullanılan ve hutsuri (dinsel) denen bir yazı biçimi de vardır.

 

Gürcü dilinde soyadlarının telaffuzu çok önemlidir. Çeşitli son eklerin eklenmesiyle oluştururlar ve bu ekler belirli bölgeleri temsil ederler.

  • Gürcü alfabesi, günümüzde dünyada kullanılan 14 yazı sisteminden biridir
  • Beşi sesli olmak üzere 33 harften oluşur.
  • Latin alfabesi gibi soldan sağa doğru yazılır.
  • Büyük-küçük harf ayırımı olmayıp, hepsi aynı şekilde yazılır.

BİR KAÇ GÜRCÜ ATASÖZÜ

–  Sadasa bedişeni ik migiguarspehi şeni
–  Nasibin neredeyse Allah’tan ayağın oraya gider.
–  Şwili gazarde dragulat gamodgeba magrulat
–  Çocuğu büyütürken zorluğa alıştırırsan ileride dayanıklı olur.
–  Herhi cobya gonesa tu kasia maygonepsa
–  Kolunda kuvvet olacağına başında akıl olsun.
– Ras detesav imas moykmi
–  Ne ekersen onu biçersin

 

Daha fazla bilgi ve Gürcüce çevirileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir