Galce ve İngilizce
Galce ve İngilizce

Galce ve İngilizce Arasındaki Fark Nedir?

İngilizce, İngiltere’de konuşulan tek dil değildir. Örneğin, tahminlere göre İngiltere’de yarım milyondan fazla insanın Galce dilini konuşuyor, ve böylece Galce ülkedeki en çok konuşulan ikinci dil oluyor. İngilizce bir Batı Cermen dili iken (Hollandaca, Frizce ve tabii ki Almanca gibi) Galce bir Kelt dilidir. Galler ile İngilizceyi karşılaştırdığımızda telaffuz, alfabe, sözdizimi ve kelime dağarcığında sayısız farklılık bulacağız.

Farklı Alfabe

İngiliz alfabesinde 26 harf bulunurken, Galcede 8 ikili harf olmak üzere 29 harf vardır. İkili harfler, tek veya birkaç sesbirimi temsil eden, ancak normal olarak iki karakteri birleştirirken anladığımızla uyuşmayacak şekilde birbiriyle ilişkili karakter çiftleridir.

Galce ikili harfler şunlardır: Ch, Dd, Ff, Ng, Ll, Ph, Rh ve Th. Bu karakterler tek harf olarak kabul edilir.

Resmi olarak, Galce alfabesinde J, K, Q, V, X ve Z harfleri yoktur, ancak Galcede alternatifi olmadığından dile aktarılan terimlerde bu harfler görünürler.

Galce ve İngilizce Kelime Bilgisi

Farklı kökleri Galce ve İngilizceye ortak kelime dağarcığı sağlar – ancak İngilizce ve Galce yıllar boyunca birbirinden sayısızca kelime aktarmıştır.

Söz dizimi ve Dil bilgisi

İngilizce bir “SVO” (Özne Fiil Nesne) cümle yapısına sahipken, Galce “Fiil Özne Nesne” dilidir.

Galcenin “Fiil-Özne-Nesne” yapısının SVO olarak değiştirildiği bir durum vardır: birisinin adını vurgulamak veya adlandırmak istediğimizde bu yapı kullanılır.

Bir metni tam anlamıyla Galceden İngilizceye çevirmeye çalışırsak, fark edeceğimiz en önemli şeylerden biri, Kelt dili olan Galce’nin sahiplik belirten fiilleri olmamasıdır.

Telaffuz

Galce ile İngilizce telaffuzu karşılaştırıldığında, fark edebileceğimiz ilk şey, Galcenin sessiz karakterleri olmadığıdır. Galce alfabesindeki her harfin dili konuşanlar tarafından tarafından telaffuz edilen bir sesi vardır.

Galceyi ikinci bir dil olarak öğrenen İngilizce konuşanlar, Galce dilinin fonetik telaffuzunun ne kadar “açık/basit” olduğunu vurgulamaktadır.

İkili harfler söz konusu olduğunda;

  “Ch”, “Bach” daki “ch” gibi okunur.

“Dd” “Thorn” te “Th” gibi okunur.

  “Ll” “Thl” olarak telaffuz edilir.

   “Ff”, “F” gibi okunur.

Harfler söz konusu olduğunda;

“C” daima “K” gibi okunur.

  “G” her zaman “Gym”deki “G” gibi okunur.

“F”, “V” gibi okunur.

“W”, “loose” taki “Oo” gibi okunur.

“Y” doğru telaffuz edilmesi en zor harf olabilir, çünkü iki farklı sese karşılık gelebilir. Bir kelimenin herhangi bir yerinde ama son hecesinde ise, “U” olarak telaffuz edilir. Eğer son hece içindeyse, telaffuzu “i” “is” olacaktır.

Galce ve İngilizce: Sonuçlar

Farklı kökleri nedeniyle, Galce ve İngilizce kelime ve dilbilgisi ile ilgili çok temel farklılıklara sahiptir. Yıllar süren kültürel değişim, İngilizce ve Galceyi birbirlerinden alınan kelimelerle doldurdu ve her gün diller arası geçiş yapan Galler yerlileri tarafından kullanılan Galce ve İngilizce karışımlarına kaynak verdi.

Galce, basit fonetik telaffuzu nedeniyle İngilizceden daha kolay bir dil olabilir. İngiltere dışındaki öğrenciler için ortaya çıkan en büyük zorluk topluluk kaynaklarının ve konuşan toplulukların eksikliği olabilir.

Ankara Yeminli Tercüme – Noter Onaylı Tercüme Ankara

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir