Fransızca Farklılıkları
Fransızca Farklılıkları

Kanada Fransızcası – Fransa Fransızcası

Bölgelerdeki farklı toplulukların konuştuğu diller her yerde aynı şekilde ve düzende konuşulmamaktadır. Bazı lehçeler standarttan o kadar farklı olabilir ki, tamamen farklı bir dil olarak kullanılır.

Kanada Fransızcası ve Fransa Fransızcası için durum böyle değildir, ancak yüksek kaliteli Fransızca çeviri hizmetleri için iki lehçe arasındaki fark göz önünde bulundurulmalıdır. Bu yazıda, sözdizimi, kelime bilgisi ve telaffuz konularını kapsayan, Kanada Fransızcası ve Fransa Fransızca karşılaştırması yapacağız.

Kaç Tane Fransızca Lehçesi Var?

Çoğu dil öğrencisi (yerli ve yabancı), dilin standart hali olan Başkent/Büyük Şehir Fransızcası olarak da bilinen Paris Fransızcasının öğrenmektedir. Ancak ülkede başka önemli lehçeler de olmak üzere toplamda 28 lehçe vardır.

Aynı şekilde, Kanada Fransızcasında da farklı bir dilbilimsel durumu basitleştiriyoruz. Kanada Fransızcası ile, Kanada’da en çok konuşulan Fransız lehçesi olan Quebecois Fransızcası öne çıkmaktadır. Ancak Newfoundland Fransızcası, Acadian Fransızcası, St. Marys Bay Fransızcası ve Métis Fransızcası da kullanılmaktadır ve her bir dilin kendine özgü özellikleri vardır.

Kanada Fransızcası – Fransa Fransızcası: Söz dizimi

Resmi belgeler, Standart Fransızcanın genel sözdizimini içerirken, normal ve günlük konuşmalarla resmi olmayan konuşmalar tamamen farklıdır.

Kanada Fransızcası konuşanlar “que” ilgili zamirini Paris Fransızcası konuşanlardan daha fazla kullanır. Ayrıca, cümlenin nesne zamiri Quebecois lehçesindeki cümlenin sonuna ve Başkent Fransızcasındaki cümlenin ortasına yerleştirildiğinde, emir kipinde bazı farklılıklar da görebiliriz.

“Tu” (resmi olmayan ikinci şahıs zamirleri) Fransa Fransızcasında çok daha yaygın olarak kullanılırken, Quebecois lehçesi konuşanlar “evet ya da hayır” sorularını işaretlemek ve birinin sözlerine vurgu yapmak için “tu” kullanırlar. Metropo/Başkent Fransızcasında ise “si” kelimesi bunun yerini aldı.

Kanada Fransızcası – Fransa Fransızcası: Telaffuz

Kanada Fransızcası konuşanların “droit” ve “trois” gibi kelimelerdeki “oi”nin telaffuzu 17.yy Fransızcasının birçok özelliğini korumaktadır.

Quebecois lehçesini konuşanlar ise sürtünme seslerini damak ve küçük dil ünsüzleri ile değiştirme eğilimindedir, bu durum da R’lerin telaffuz şeklini değiştirir. Bu, diğer Avrupa Fransız lehçelerinde de görülebilir. Ayrıca, geniz sesli harflerinin ne kadar açık olduğunda konusunda da farklılıkları algılayabiliriz.

Kanada Fransızcası – Fransa Fransızcası: Kelime Bilgisi

İngilizce konuşan ülkeler ve topluluklarıyla sürekli temas halinde olmaları nedeniyle, Kanada Fransızcası konuşanlar genellikle Anglikizm’e (İngilizce kökenli kelimeler ve kelime öbekleri) daha eğilimlidir.

Yabancı kelimelerin yasaklanması bir Fransız geleneğidir. 1966’da Başkan Gaulle, alternatifler sunarak dilin çok fazla yabancı kelimeyi kendi diline aktarmasını önlemeyi amaçlayan bir kurum olan Commission drichensement de la langue française’i kurdu. Bu Komisyon hala ülkede görev yapmaktadır ama yine de, İngilizce ve Fransızca arasında ortak kelimeler çoğunlukla yaygındır.

Yerli Métis Halkı tarafından konuşulan Métis Fransızcası gibi lehçeler yerli dillerden büyük ölçüde etkilenmektedir. Bu aynı zamanda, belirli başka dillerden alınan kelimeler aracılığıyla yerli insanlarla kültürel alışverişin belirtilerini gösteren, daha yaygın olarak konuşulan diğer lehçeler için de geçerlidir.

Ankara Yeminli Tercüme – Kızılay Yeminli Tercüme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir