ERMENİCE (Հայերէն)

Çoğunlukla Ermenistan Հայաստան [Hayastan]) ve Güney Kafkasya bölgesinde tanınmamış, bağımsız bir cumhuriyet olmasına rağmen Dağlık Karabağ bölgesinde yaklaşık 6 milyon kişinin konuştuğu bir Hint-Avrupa dilidir. Ayrıca Rusya, Gürcistan, Lübnan, İran, Suriye, Türkiye, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri gibi birçok ülkede Ermeni dili konuşanlar bulunmaktadır.

Ermenistan ve Dağlık Karabağ ülkesinde resmi dil olan Ermenice, Kıbrıs, Polonya ve Romanya’da azınlık dil olarak resmi statüye sahiptir. 1990’lı yılların başlarına kadar Ermenistan’da Ermenice veya Rusça öğreten okullarda, Sovyetler Birliğinin yıkılmasından sonra, bu dil ana eğitim dili olmuştur ve öğretim dili Rusça olan okullar kapatılmıştır. 2010 yılında Ermenistan’da Rusça eğitim dili olarak yeniden okutulmaya başlanmıştır.

 Kısa Tarihçesi

İlk kez MS 5. Yüzyıla kadar yazılı olarak kullanılmadan önce, Ermeni dili hakkında çok şey bilinmemekle birlikle, Ermeniler MÖ 6. Yüzyıla ait yazıtlarda bahsedilmiştir.

  1. yüzyılda Ermeni dili konuşan yazan kişiler, Klasik Ermeni veya գրաբար (grabar– “edebi”) olarak bilinir. Ermenice, Part dilinden (Partça), Yunanca, Süryanice, Latin dili ve Urartu gibi diğer dillerden çok sayıda yabancı kelime içermektedir. Grabar 19. yüzyılın sonlarına kadar edebi/yazı dili olarak kullanılmaya devam etmiştir.
  2. ve 15. yüzyılda Kilikya Ermenicesi veya միջին հայերեն (mijin hayeren) olarak bilinir ve, Arapça, Türkçe, Farsça ve Latince dillerinden yabancı kelimeler içerir.

Bu dilin  iki modern biçimi, geleneksel Ermeni vatanının Rusya ve Osmanlı İmparatorlukları arasında bölünmesiyle 19.yy’da ortaya çıkmıştır. Batı Ermenicesi, İstanbul’a(Konstantinopolis) yerleşmiş olan Ermeniler arasında gelişirken, Doğu Ermenicesi, Gürcistan Tiflis’te yaşayan Ermeniler arasında gelişmiştir. Bu dil farklılıklarında birçok gazete yayınlandı ve bunlara göre birçok okul kurulmuştur. Bu durum yaygın bir okuryazarlık ve klasik Ermenice yerine modern dilinde yazılı edebiyatın artmasını sağlamıştır.

Önemli Özellikleri

  • Yazı Türü: alfabe
  • Yazım Yönü: yatay çizgilerde soldan sağa
  • Yazım Kullanımı: Ermenice ve eskiden Türkçe, Azerice, Kıpçak dili ve Kürtçede kullanılırdı.
  • İki standart edebi biçimi olan Batı ve Doğu Ermenicesi arasında harflerin telaffuzunda birkaç küçük farklılık bulunmaktadır.
  • Harflerin çoğunluğunun sayısal değeri bulunmaktadır.

Ermenice hakkında daha fazla bilgi ve noter onaylı – yeminli tercüme için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir