DASK Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun kısaltılmış halidir. Söz konusu kurum 2000 yılında kurulmuştur ve ülkemizde Zorunlu Deprem Sigortası edindirme, uygulama ve yönetimi faaliyetlerinden sorumlu tüzel kimlikli bir kamu kuruluşu olarak görev yapmaktadır.  “Deprem geçecek, hayat devam edecek” anlayışını esas alarak deprem sonrasında vatandaşların yaşamının kaldığı yerden devam etmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Deprem sonrasında oluşabilecek olan tsunami, toprak kayması, yangın gibi durumlara karşı konut sahiplerinin kendilerini güvence altına almalarını sağlar. DASK, konutta meydana gelen hasar büyük de olsa küçük de olsa, vatandaşın hasarını tazmin etmesinde destek sağlayacak bir çeşit sigortadır.

Depremin son 60 yıl içerisinde ülkemizde en sık rastlanılan afet türü olması, neredeyse tamamı deprem bölgesindeki ülkemiz için beklenmedik bir durum değildir. Üstelik deprem yapısı gereği, sadece bulunduğu bölgeyi değil, ülkeyi de ekonomik olarak sarsabilecek şiddette bir afet türüdür. Daha önce Van ve Gölcük gibi yerlerde meydana gelen depremler büyük hasara yol açmıştır ve bu bölgelerdeki veya bu bölgelere yakın yerlerdeki konutlar zarar görmüştür. Büyük yıkıma neden olan deprem, kendimizi garanti altına almamız gereken türden bir afettir. Ülkemizde ise diğer afet türlerine kıyasla depremin daha fazla meydana geldiğini söyleyebiliriz.

Dask, kişinin yaşadığı konutta meydana gelen maddi zararları temin edebilmesi için bir teminattır. Bu teminat sayesinde, deprem gibi nüyük bir afet sonrasında, kişiler yaşamlarına kaldığı yerden devam edebilecek ve kişiler güvence altına alınacaktır.

DASK’ın, kapsamdaki bütün konutların, ödenebilir seviyedeki primlerle, depreme karşı güvence altına alınması, devletin mali yüklerinden kaynaklanan vatandaşa yansıyacak muhtemel ek vergilerin önlenmesi, deprem hasarlarının karşılanmasında uzun vadeli kaynak birikiminin temin edilmesi, sigorta sisteminin, sağlıklı yapıların üretiminde teşvik edici bir araç olarak kullanılması ve deprem hasarlarının ülkemize getireceği mali yükümlülüğün, sigorta yoluyla, uluslararası reasürans (yeniden sigortalama) ve sermaye piyasalarına dağıtılması gibi pek çok amacı vardır.

DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) ihtiyacınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir