Çevirmenlik ve Etik
Çevirmenlik ve Etik

Çevirmenlik ve Etik

İş ahlakına uygun davranış yazılı ve sözlü çevirmenlik mesleğinin çok önemli bir kısmını oluşturur. Para her şey demek değildir ve sadece yasalara uymak her şeyin yolunda olduğu anlamına gelmez. Her şey madde ve ruh olarak iki kısımdan oluşur; çevirmenlik mesleğinin ruhu da iş ahlakıdır.

Farklı iş ahlakı kuralları oluşturulmuştur. Ana hatlarıyla şu prensiplerden bahsedilebilir:

 • Müşterilerinin mahremiyet ve gizliliklerine saygı duymak,
 • Gerçekten mevcut ya da algılanan çıkar çatışmalarını saklamamak,
 • Ehliyetini ya da akreditasyon seviyesini aşan işleri kabul etmemek,
 • Taraflar arasında doğru ve tarafsız bilgi akışı sağlamak,
 • Mesleki mesafeyi korumak ve kendini uygunsuz şekilde tanıtmaktan kaçınmak,
 • İçerden öğrenilen bilgilerin kişisel kazanç amacıyla yanlış kullanıma karşı önlem almak.

(NAATI Etik Bilgi Kitapçığından yararlanılmıştır)

NAATI/AUSIT İş Ahlakı Kuralları

Çevirmenlerin uluslararası NAATI/Avustralya akreditasyonunu elde edebilmeleri için tercüme sınavının yanı sıra bir iş ahlakı sınavından da geçer puan almalıdır. Akreditasyonlarını yenileyebilmeleri için her 3 yılda bir iş ahlakı sahasında mesleki gelişim faaliyetlerine katılmaları gereklidir.
İş Ahlakı Kuralları kabul edilmelidir. Aşağıda bu kuralların bir özetini bulabilirsiniz:

 1. Profesyonel davranış: Ulusal (Avustralya) mesleki birliği olan AUSIT’in amaçları doğrultusunda davranış kurallarına uygun hareket eder.
 2. Gizlilik: Yazılı ve sözlü çevirmenler gizliliği korur ve işlerini yürütürken edindikleri bilgileri ifşa etmez.
 3. Ehliyet: Eğitim yoluyla elde ettikleri mesleki yetkinlikleri kapsamındaki dillerde ehil oldukları işleri kabul eder.
 4. Tarafsızlık: Yazılı ve sözlü çevirmenler tüm mesleki ilişkilerinde tarafsızlıklarını korur. Sözlü çevirmenler (tercümanlar) konuşmaları karşılıklı tercüme edilen kişiler arasındaki iletişimde herhangi bir tarafa eğilim göstermez. Yazılı çevirmenler (mütercimler) tercüme sırasında ne kaynak metnin yazarına ne de hedef kitleye eğilim gösterir.
 5. Doğruluk: Metin ve mesajlara her zaman sadık kalmaya çalışırken en iyi mesleki yargılarını kullanır.
 6. Rollerin sınırlarının belirliliği: Çevirmenler mesaj aktarımı yoluyla iletişimi kolaylaştırma görevleriyle yaptıkları iş kapsamındaki diğer taraflarca üstlenilebilen her türlü görev arasındaki sınırları açıkça ayırırlar.
 7. Mesleki ilişkilerin korunması: Çevirmenler çalışan, tercüme bürolarına hizmet sunan sıfatlarıyla yaptıkları işlerin kalitesinden sorumludur. Görevlerini yerine getirirken fiziksel imkanlar, uygun bilgilendirme, açık ve net ücret ve spesifik kurumsal şartlarda gerektiğinde açık ve net davranış protokolleri dahil olmak üzere tatmin edici çalışma koşullarını sağlamak için çaba gösterir. Ellerindeki işi tamamlamak için kendilerini yeterli sürenin verilmesini sağlar. Hizmet sundukları kişilerle karşılıklı saygıya dayanan bir iş ilişkisi oluşturur. Onları yazılı ya da sözlü tercüman rolüne aşinalık kazanmaya teşvik eder.
 8. Mesleki gelişim: Yazılı ve sözlü çevirmenler mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirir.
 9. Mesleki dayanışma: Çevirmenler meslektaşlarına saygı duyup onları destekler. Yazılı ve sözlü çevirmenlik mesleğinin itibarını ve güvenilirliğini korur.

Çevirmenlik ve Ahlaki Kodu

Çevirmen Kimdir?

Bir dilde oluşturulmuş sözlü veya yazılı bir metni başka bir dildeki metne çevirendir.

Bundan, çevirmen için METİNİN ETKİLENEBİLDİĞİ sonucu çıkar. Tercüman, müşteri tarafından ek olarak uyarlama, seçme, ilaveler vb. Konulmamışsa, çeviri sırasında dilediği gibi metni değiştirme, kısaltma veya genişletme hakkına sahip değildir.

Tercüme ederken, bildiği profesyonel eylemlerin yardımıyla, her zaman kaynak metnin INVARIANT’ını azami ölçüde iletmeye çalışır.

Bazı durumlarda, ardışık veya eşzamanlı çeviri ortamında, tercümanın aynı zamanda DİPLOMATİK yetkilere sahip bir kişi olduğu ortaya çıkar. Diplomatik yetkiler tercüman için tanınırsa, orijinal metnin doğruluğuna karşı günah işlemeye, diplomatik ilişkilerin desteklenmesinde yardımcı bir kişi görevini yerine getirme, bunların karmaşıklığını önleme hakkına sahiptir, ancak aynı zamanda herhangi bir tarafın çıkarlarını korumak zorunda değildir.

Diğer durumlarda, tercümanın taraflar arasındaki ilişkilere müdahale etme ve çevrilen metnin içeriğine ilişkin kendi görüşünü açıklama hakkı yoktur.

Tercüman, çevrilen materyalin içeriği ile ilgili gizliliği korumak ve gereksiz yere ifşa etmemekle yükümlüdür.

Kaynak dil, hedef dil, çeviri tekniği ve metnin konusu alanlarında, bildiği yöntemleri kullanarak yüksek düzeyde yeterlilik sağlamakla yükümlüdür.

Çevirmen, gerekli tüm koşulları talep etme hakkına sahiptir. yüksek seviye uygun çalışma koşulları da dahil olmak üzere çeviri yeterliliği (sözlü çeviri için – gerekirse yayın ekipmanının güvenilirliği – konuşmacının konuşma oranını düşürmek; eşzamanlı olarak – konuşmacıların bir gün önce konuşmalarının sağlanması, dinlenme için işte duraklamalar vb. konuyla ilgili referans ve diğer literatür sağlama).

Çevirinin kalitesinden çevirmen sorumludur. Çeviri edebi veya gazetecilik ise telif hakkına sahiptir, yasalarla korunmaktadır ve çeviriyi yayınlarken isminin belirtilmesi gerekir.

1.      Etik, bir davranış sanatıdır.

Mesleki etik kuralları ile ahlaka saygı gerektiren durumsal davranış kuralları yakından bağlantılıdır.

Durumsal davranışın kuralları, çevirmenin kendisini içinde bulduğu duruma tam bir uyum sağlamasını gerektirir. Büyük bir bilim adamı veya film yıldızı, kışkırtıcı bir şekilde giydirilebilir veya uygunsuz davranabilir. Çevirmen değil. Çevirmen rolünde olduğu için bir kişi olarak görünmez olmalı, dikkati dağıtmak değil, görevi bilgi aktarım bağlantısı olarak çalışmaktır. Bu nedenle, duruma uygun ve düzgün bir şekilde giyinmeli, genel kabul görmüş ahlak kurallarına uymalıdır. Onları ancak durumdaki ana profesyonel rolü ile uyumsuz olduklarında kırar. Örneğin, resmi bir akşam yemeğinde çeviri yapması gerekiyorsa, o zaman yemek ya da içmesi gerekmez. Perde arkası iletişim ile çevirmen eşit muhatap olarak sohbete katılamaz. Aksi takdirde kaynağın bilgilerini bozar ve çevirmen olarak güvenilirliğini yitirir. Yani işi uyum sağlamak, ama çalışmaktır.

Tercümanın mesleki sağlığını garanti eden kurallara genellikle zımnen uyulur. Her şeyden önce, yorumlama ile ilgilidirler ve zihinsel maliyetler ne kadar yüksekse, o kadar ağırdır. Eşzamanlı çevirmenin 20-30 dakika boyunca hiçbir değişiklik yapmadan çalışabileceğine inanılır. Fakat gerçekte koşullar onu uzun süre değişmeden aşınma ve yıpranma için çalıştırabilir. Yorucu sözlü çalışmadan önce, iyi uyuması gerekir (en az 8 saat).

Mesleki Etik Kuralları

Mesleki etik kuralları çevirmenin davranışını yönetir. Kodda listelenenlere ek olarak, bu, metnin kompozisyonuna yaklaşım kurallarını ve tasarım kurallarını içerir. Metnin işlenme etiği (müşteri özel koşullar şart koşmadıkça) yabancı bir dilden veya yabancı Dil orijinal metnin tüm dil birimleri. Bir çevirmen, dil birimlerini diğer dillere çevirmek zorunda değildir: örneğin, bir Almanca bilimsel metinde Latince, İngilizce ve Fransızca alıntılarla karşılaşırsa, bunları Rusçaya çevirmek görevinin bir parçası değildir. Tüm metnin çevirisinin denkliği, üçüncü dillerdeki bu parçaların içeriğine bağlıysa, çevirmen ilgili dillerdeki uzmanlardan profesyonel tavsiye almak zorunda kalacaktır. Ancak, tercümanın iki dilli mesleki yeterliliğe sahip olduğu, yani hem İngilizce hem de Almancadan çeviri yaptığı, müşteri için mutlu olan durumlar vardır – o zaman metinde bu iki dilde formüle edilen her şey çeviri görevlerine dahil edilir.

Yazılı Metnin Tasarımı

Yazılı metnin tasarımı için gereksinimler müşteri ile önceden müzakere edilir ve farklı olabilir. Lakin bunlardan ikisi her zaman gözlenir. Sözlü olana eşlik eden grafik bilginin aktarımı (metnin küresel bir metin halinde düzenleyen bölümlerinin konumu – başlıklar, alt başlıklar) ve orijinal sayfaların bir göstergesi. Son gereksinim, kullanıcının metin içinde gezinmesine, istenen yeri orijinal ile karşılaştırmasına yardımcı olur.

Ankara Yeminli Tercüme Bürosu – Kızılay Yeminli Tercüme Bürosu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir