Çeviri Hizmetleri

Burada başlıca 7 çeviri hizmetini listeleyeceğiz. Aşağıda belirtilen listede çeviri hizmetlerinden en çok yararlanılan alanlar gösterilmiştir.

1. Yeminli Tercüme

Hatasız bir çeviri için özel bir terminoloji gerektirmeyen metinler “Genel Tercüme” olarak adlandırılır. Ancak, günümüzde birçok resmi kurum tecrübesiz tercümanlar tarafından yapılan metinleri kabul etmemektedir. Bu tür kurumlar, resmi belgeleri onaylamak için genellikle tecrübeli ve nitelikli tercümana ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle, nüfus kayıt belgesi, not çizelgeleri, göçmenlik başvuruları, boşanma belgeleri, ölüm belgeleri vb. belgeler genelde yemin tercümanlar tarafından yapılmalıdır. Bu belgeler üzerindeki tercümanın imzası, çeviriyi onaylamak için resmi bir kurum tarafından onaylanmalıdır.

2. Hukuk Çevirisi

Hukuk çevirisi hizmetleri uzmanlık ve eğitimli hukuk uzmanları adına hukuk terminolojisi hakkında derin bilgi sahibi olmayı gerektirir. Herhangi bir ülkenin yasası kültüre bağlıdır. Bu nedenle hukuk tercümanlarının söz konusu kültürleri iyi kavraması gerekir. Bu durum, hem kaynak dildeki hem de hedef dildeki ülkelerin hukuk sistemlerini içermektedir.

Hukuk çeviri hizmetleri mahkeme belgeleri, tescil belgeleri, şirket tüzüğü, bilirkişi görüşü, raporlar, mahkeme tutanakları gibi birçok çeşitli belgeleri kapsamaktadır.

Bazı ülkelerde, hukuk tercümanları çoğunlukla mahkeme salonunda veya resmi bilirkişi olarak görev yapar.

3. Hukuki Çeviri

Hukuki çeviri yasal olarak bağlayıcı belgeleri içerir. Örneğin; yasalar, düzenlemeler, kararnameler, genel satış ve satın alma koşulları, bağlayıcı sözleşmeler, lisans ve ticari sözleşmeler, ortaklık anlaşmaları, protokoller ve sözleşmeler, iç tüzükler, sigorta poliçeleri gibi belgeleri kapsar.

Bahse konu alanda çeviri hizmeti sağlayan tercümanların hukuk terminolojisi konusunda iyi bir geçmişe sahip olmaları beklenmektedir.

4. Tıp Çevirisi

Hukuk çevirisi gibi, tıp çevirisi hizmetleri de oldukça zordur ve tıp alanında uzmanlık bilgisi gerektirir. Bu çeviri hizmeti; tıp kitaplarının, tıbbi malzemelerin kullanım kılavuzu, ilaç paketleme ve ilaç hakkında bilgilendirici belgeler, tıbbi yayınlar, bilimsel makaleler, klinik araştırma sonuçları, ilaç kullanımı ile ilgili test raporları, ve tıp mesleği ile ilgili birçok diğer belgeleri içerir.

Tıp çevirisi yapan tercümanlar ayrıca hastalık öyküsü, teşhisler, tıbbi bulgular, reçeteler gibi belgeleri de çevirmektedir.

5. Teknik Çeviri

Teknik çeviri terimi iki farklı şekilde anlaşılabilir

En geniş anlamıyla kullanım kılavuzları ve kitapçıkları, tıbbi tercümeyi, mali raporları, tutanakları vb. belgeleri içerir. Bu belgeler belirli ve sınırlı bir kitleye yöneliktir.

Teknik çeviriler ayrıca mühendislik, bilişim teknolojileri, elektronik, mekanik ve endüstriyel belgeler gibi “teknik” belgeleri içermektedir. Teknik çeviri hizmetleri alanına özel terminoloji hakkında derin bilgi sahibi olmayı gerektirir.

6. Edebiyat Çevirisi

Edebi çeviriler şiirler, oyunlar ve romanlar gibi edebiyat türlerini kapsar. Buna film senaryoları, dergiler, kitaplar, el yazıları, mektuplar ve biyografiler de dahil edilebilir.

Diğer çeviri hizmetleri gibi, edebiyat çevirisi de uzmanlık gerektirir. Bu çeviri hizmetinin amacı, orijinal dildeki eserin gerçek anlamını başka dillere aktarmaktır.

Diğer çeviri alanlarının aksine, edebiyat çevirisi toplam çeviri hizmetlerinin yüzde birden daha az bir kısmını temsil etmektedir.

7. Ticari Tercüme

Adından da anlaşıldığı gibi, ticari çeviri hizmetleri, işletmelerin, fabrikaları, şirketlerin belgelerini içermektedir. Bunlar arasında ihale belgeleri, yazışmalar, muhasebe belgeleri, raporlar vb. bulunur.

Ticari çeviri, ekonomi çevirisi ile karıştırılmamalıdır. Ekonomi çevirisi, akademik ekonomi belgelerin çevirisi tanımlamak için en sık kullanılan terimdir.

Ankara Yeminli TercümeBSİ Tercüme ve Danışmanlık Hizmetleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir