Mevcut tez büyük ölçüde çeviri alanındaki araştırmalara dayanmaktadır. Çeviri, toplumumuzun etkili ve geçerli bir özelliğidir ve dünyanın geleceğini belirlemede önemli sembollerden birini simgelemektedir. Çevirmenin görevleri oldukça karışıktır ve çeviri sürecinin her yönü ile başa çıkma kabiliyetlerine sahip olması beklenir. Çevirmenin gücü, nihai ürünle belli olmaktadır.

Çeviri birçok şekilde tanımlanmaktadır ve bu nedenle insanlar tarafından farklı şekilde anlaşılabilir. Tercüman olmayan insanlar tarafından çeviri bir metin olarak görülürken tercümanlar tarafından bir “etkinlik” olarak görülmektedir.

Çeviri, çeşitli iletişim araçlarından bir tanesi ve hatta en önemlisidir. Bunun temel nedeni, en az iki dil ile bu dillerin kültürleri arasında bir ilişki kurmasıdır. Çeviri yoluyla, bir dilin tüm nitelikleri bir dilden diğerine aktarılmaktadır.

Çeviri, günlük yaşamımız üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bunu bir süreç, hatta bir ürün olarak da tanımlayabiliriz. Bu nedenle farklı bakış açılarını kapsamaktadır. Çeviri, kaynak metnin alınması ve başka bir dilde bir metne dönüştürülmesinde çevirmenin rolüne odaklanırken aynı zamanda çevirmen tarafından yaratılan yeni ürüne de odaklanmaktadır.

Susan Bassnett’in “Çeviri Çalışmaları” kitabında, çeviriyi “anlam aktarımı” olarak tanımladığını görmekteyiz.

Çeviri, bir dil grubu içerisinde yer alan “anlam” ın, sözlüğün ve dilbilgisinin yetkin kullanımı yoluyla başka bir dil grubuna aktarılmasını da kapsamaktadır. Bu süreç aynı zamanda bir dizi ek dilsel kriterleri de içermektedir. (Susan Bassnett, Çeviri Çalışmaları, sf 21)

Rus dilbilimci ve edebiyat kuramcısı Roman Jakobson, çeviri yoluyla tamamen bir eşdeğerlilik sağlanamayacağını iddia etmektedir.

Çeviri Çalışmaları, çeviri teorisi ve pratiğini inceleyen akademik bir disiplindir.

Öncelikle, çevirmen yanlış anlaşılması muhtemel olan ifadeleri ve dil ve kelime bilgisi konusunda zor ve “ağır” olanları tespit etmeli ve bunları ortadan kaldırmalıdır.  Bu durum okuyucunun metni kolaylıkla anlayabilmesi için gereklidir. Pek çok insanın bir cümleyi yanlış anlaması, o metnin çevirisinin sağlıklı olmadığını göstermektedir. Her dilin kendi yapısı olduğunu anlamak da çeviri için oldukça önemli bir konudur.

Ostim Yeminli Tercüme & Ankara Yeminli Tercüme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir