Arapçanın Bölgelere Göre Dağılımı

Arapça dili yaklaşık 1500 yıllık bir dildir. Klasik Arapça 6.yy’da konuşulmaya başlanmıştır. Aramice ve İbraniceyi de içeren Sami Dil Ailesinin bir parçasıdır.

Ethnologue’ye göre Arapça, dünyanın en çok konuşulan dillerinde beşinci sıradadır. 59 ülkede konuşulur ve dünya genelinde 319 milyon insan Arapçayı anadili olarak konuşur. Genel olarak, yaklaşık 420 milyon insan tarafından konuşulmaktadır.

Arapça Çeşitleri

Arapça, dilin konuşulduğu alanlara göre değişiklik gösterir ve dilin kullanıldığı lehçeleri de bulunmaktadır.

Fas, Cezayir, Libya ve Tunus’ta Kuzey Afrika Arapçası konuşulan ana lehçedir. Moritanya’da ana dil Hassaniya Arapçasıdır. Mısır Arapçası ve Irak Arapçası da vardır. Levanten Arapçası Filistin, Ürdün, Suriye ve Lübnan’da kullanılmaktadır. Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn ve Kuveyt’te, Körfez Arapçası konuşulur. Batı Suudi Arabistan’daki insanların büyük çoğunluğu Hicazi Arapçayı konuşurken, Orta Suudi Arabistan’da çoğunluk Najdi Arapçayı kullanıyor. Suudi Arabistan’ın güneybatı kesimlerinde ve Yemen’de, Yemen Arapçası en çok kullanılan dildir.

Farklılıklar

Körfez, Irak, Levant  ve Mısır gibi Orta Doğu’da konuşulan lehçelerin çok küçük farklılıkları vardır. Kuzey Afrika lehçesi gruplarına ait Arapça çeşitleri kelime ve yapı bakımından daha ayrıntılıdır. Cezayir ve Fas’ta kullanılan Kuzey Afrika Arapçası, Orta Doğudan gelen Arapça konuşulan kişiler tarafından pek anlaşılmaz. Mısır Arapçası Kahire’de çok kullanılırken, diğer bölgelerden gelen kişiler Kahire lehçesini anlayamazlar.

Lehçeler arasında en yaygın olanı Levanten Arapçası ve Mısır Arapçasıdır. Mısır Arapçası genelde medya sektöründe kullanılır. Aynı zamanda komedi programları, tv dizileri ve filmlerde kullanılan dildir.

Uydu ve televizyon gibi modern iletişim teknolojileri Levanten Arapçasının yaygınlaşmasında büyük rol oynamıştır. Bu durum Levanten Arapçasını modern dil haline getirmiştir.

Arapça Lehçeleri

1. Mısır Arapçası

Arap dünyasında en çok konuşulan dildir. Mısır medya sektörünün sayesinde bu statüye ulaşmıştır. Mısır Arapçası Yunanca, Türkçe, İtalyanca ve Fransızcadan etkilenmiştir.

2. Emirati Lehçesi

Emirati Arapçası, Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaygın olarak kullanılan Körfez Lehçesinin parçasıdır. İngilizce, Hintçe, Urduca ve Farsçadan etkilenmiştir.

3. Irak Lehçesi

Türkmen, Kürt ve Araplar Irak’ta bulunan üç önemli etnik gruptur. Araplar en baskın olanıdır. Irak Arapçası, yüzyıllar öncesinden beri Farsça ve Türkçe dillerinden etkilenmiştir. Ayrıca Körfez bölgesinin Khaleeji lehçesiyle de ilişkilidir.

4. Lübnan Lehçesi

Lübnan Arapçası, Lübnan’da kullanılan Levanten Arapçasının bir parçasıdır. Arapçanın, Filistin, Ürdün ve Suriye çeşitlerine biraz benzemektedir ancak en fazla Suriye Arapçasına yakındır.

5. Fas Lehçesi

Fas Lehçesi Kuzey Afrika lehçelerinin bir parçasıdır. Arapça dilinin Fas lehçesinin anlaşılması daha zordur. Sesbilgisi farklıdır. Faslılar genelde çok hızlı konuşurlar bu yüzden onları anlamak zordur. İspanyolca, Fransızca ve Amazigh dillerinden etkilenmesine rağmen Arapça olarak kabul edilir.

Arapça Lehçeleri Arasındaki Farklılıklar

1. Arap Yarımadasında konuşulan Arapça dili, Yarımada grubuna aittir. Bunlar Ürdün, Irak, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar, Umman ve Yemen’de konuşulan Arapça lehçelerdir

2. Mağrip grubu, Türkçe, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve İngilizce dillerinin etkisini gösteren Fas, Cezayir, Libya ve Tunus’ta konuşulan lehçelerden oluşmaktadır.

3. Sudan Arapçasına ait lehçeler eski zamanda kullanılmıştır.

4. Mısır grubu Mısır’da kullanılan lehçelerden oluşmaktadır. Lehçelerden biri olan Saidi Arapça, Sudan-Mısır sınırının yakınında yaşayan insanlar tarafından konuşulmaktadır.

5. Kuzey Mezopotamya Arapçası ve Mezopotamya Arapçası Mezopotamya grubuna aittir. Aramicenin Mezopotamya’nın ortak dili olduğundan dolayı, konuşulan Arapça Aramiceden etkilenmiştir. İran’da kullanılan lehçe Türkiye ve Suriye’den etkilenmiştir.

6. Levanten grubu Filistin’de, Lübnan’da, Ürdün’de, Kıbrıs’ta ve Suriye’nin bazı bölgelerinde yaygındır.

7. Endülüs grubunun ise uzun süre önce nesli tükenmiştir. İber Yarımadası’nda Mağribi egemenliği döneminde bu dili konuşan Müslümanların bölgeden sürülmesiyle bu lehçe ortadan kaybolmuştur.

Ankara Yeminli Tercüme – BSİ Tercüme ve Danışmanlık Hizmetleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir